ЗАКАЗАНА 20. СЕДНИЦА СО СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, 39. ТАЧАКА НА ДНЕВНОМ РЕДУ

Председник СО Смедеревска Паланка Петар Милић, заказао је двадесету седницу, овог сазива локалног парламента за четвртак, 10. децембар са почетком у 10 часова. На дневном реду биће 39 тачака, а најзначајнија се односи на предлог Одлуке о ребалансу буџета општине за 2020. год.

Према овом Предлогу буџет Општине је умањен за 79 милиона и износи 1.264.803.874 динара уместо досадашњих 1.344.254.860 динара.

                                                                  ДНЕВНИ РЕД

 1. Предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. годину
 2. Предлог Одлуке о боравишној такси
 3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, туризма, занатства и других услужних делатности
 4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Установе Kултурни центар у Смедеревској Паланци
 5. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о трансформацији Установе Градско позориште у Установу Kултурни центар
 6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Смедеревска Паланка
 7. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о висини и начину плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Смедеревска Паланка
 8. Предлог Одлуке о привременом ослобађању од обавеза плаћања комуналне таксе за обављање делатности привређивања игара на срећу на територији општине Смедервска Паланка
 9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о привременом ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе на територији општине Смедеревска Паланка
 10. Предлог Одлуке о отпису потраживања општине Смедеревска Паланка по основу неизмирених јавних Прихода према субјекту приватизације “Институт Гоша” ДОО за обављање научно истраживачкихиИ развојних послова, Београд
 11. Предлог Одлуке о прихватању преноса удела без накнаде у капиталу Друштва за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању “ФУЛЛ ПРОТЕЦТ” ДОО Београд
 12. Предлог Одлуке о конверзији у трајни улог и отпису потраживања општине Смедеревска Паланка по основу неизмирених јавних прихода према субјекту приватизације Предузећу за водне путеве “Иван Милутиновић-ПИМ” АД Београд
 13. Предлог Програма отуђења и давања у закуп земљишта у јавној својини на територији општине Смедеревска Паланка за 2020. Годину
 14. Предлог Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу
 15. Предлог Kодекса понашања службеника и намештеника општине Смедеревска Паланка
 16. Предлог Извештаја о извржењу буџета општине Смедеревска Паланка за период 01.101.2020.-30.09.2020. године
 17. Предлог Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре у општини Смедеревска Паланка са Финансијским планом за 2020. годину
 18. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиђта за територију општине Смедеревска Паланка за 2020. годину
 19. Предлог Решења о измени решења о утврђивању назива улица у насељеним местима на територији општине Смедеревска Паланка
 20. Предлог Решења о утврђивању назива парка у насељеном месту Азања
 21. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈKП “Општинска гробља Смедеревска Паланка” о промени пословног имена ЈKП “Општинска гробља Смедеревска Паланка” у Смедеревској Паланци
 22. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈKП “Општинска гробља Смедеревска Паланка” у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 23. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈKП “Општинска гробља Смедеревска Паланка” у Смедеревској Паланци из буџета општине Смедервска Паланка за 2020. годину
 24. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Ценовника услуга на робној и зеленој пијаци и погребних услуга ЈKП “Општинска гробља Смедеревска Паланка” у Смедеревској Паланци
 25. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈKП “Водовод” у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 26. Доношење Решења о давању сагласности на Измене Програма коришћења субвенција ЈKП “Водовод” у Смедеревској Паланци из буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. годину
 27. Доношење Решења о давању претходне сагласности на Одлуку о изменама и допунама Правилника о раду ЈKП “Водовод” у Смедеревској Паланци
 28. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈП “Паланка развој” у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 29. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈП “Паланка развој” у Смедеревској Паланци из буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. годину
 30. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈП “Морава” Велика Плана из буџета општине Смедеревска Паланка за 2020. Годину
 31. Доношење Решења о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања Архива “Верослава Вељашевић” у Смедеревској Паланци за 2020. годину
 32. Доношење Решења о давању сагласности на Статут Народног музеја у Смедеревској паланци за 2020. годину
 33. Доношење Решења о образовању Kомисије за родну равноправност
 34. Доношење Решења о разрешењу чланова Школског одбора Паланачке гимназије у Смедеревској Паланци (представника Савета родитеља) И именовању чланова Школског одбора Паланачке гимназије у Смедервској Паланци (представника Савета родитеља)
 35. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе “Гоша” у Смедеревској Паланци (представника Савета родитеља) и именовању члана Школског одбора Машинско-електротехничке школе “Гоша” у Смедервској Паланци (представника Савета родитеља)
 36. Доношење Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ “Радомир Лазић” у Азањи (представника Савета родитеља) и именовању члана Школског одбора ОШ “Радомир Лазић” У Азањи(представника Савета родитеља)
 37. Доношење Решења о разрешењу чланова Школског одбора ОШ “Ђорђе Јовановић” у Селевцу (представника Савета родитеља и предствника запослених) и именовању чланова Школског одбора ОШ “Ђорђе Јовановић” у Селевцу(представника Савета родитеља и представника запослених)
 38. Доношење Решења о разрешењу чланова Школског одбора ОШ “Никола Тесла” у Голобоку (представника локалне самоуправе) и именовању чланова Школског одбора ОШ “Никола Тесла” у Голобоку (представника локалне самоуправе)
 39. Текућа питања

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://palankadanas.com/zakazana-20-sednica-so-smederevska-palanka-39-tacaka-na-dnevnom-redu/

2 comments

  • Ja on 08/12/2020 at 17:56

  Da li je pitao AZANJCE neko da li žele promeni imena parka i u koje.
  I kog parka?
  Ima ih 2.

  • Milan on 07/12/2020 at 11:42

  8-ma i 9-ta tačka su neprihvatljive. Ko treba da bude oslobođen i zbog čega?
  Igre na sreću treba još više oporezovati, a deliti besplatno javno zemljište bez naknade u poslovne svrhe to je totalno apsurdno!

Komentari su onemogućeni.