Početna » ЕВО KОЛИKА ЋЕ ВАМ БИТИ ПЛАТА НА ТРУДНИЧKОМ БОЛОВАЊУ АKО ГА ОТВОРИТЕ У 2023. ГОДИНИ: Детаљно објашњено!

ЕВО KОЛИKА ЋЕ ВАМ БИТИ ПЛАТА НА ТРУДНИЧKОМ БОЛОВАЊУ АKО ГА ОТВОРИТЕ У 2023. ГОДИНИ: Детаљно објашњено!

Трудничко боловање је право и могућност одсуства са рада због оправданих, здравствених разлога

од Паланка данас
0 Коментар

Зашто је важно као послодавац бити детаљно упућен у обавезе које се односе на запослене на трудничком боловању или породиљском одсуству? Пре свега како би запослене биле испоштоване тако да остваре сва своја права која им законом у таквим ситуацијама припадају.Осим тога, такав период је увек важан моменат за послодавца који има прилику да својим одговорним понашањем, поштујући закон, пружи сигурност и другим запосленима током њиховог одсуства и тако настави да гради позитивну слику успешног и исправног послодавца који цени своје запослене.

Kако бисмо направили најбољи приступ овој теми, на почетку ћемо дефинисати појмове трудничко боловање и породиљско одсуство. Трудничко боловање је право и могућност одсуства са рада због оправданих, здравствених разлога. Породиљско одсуство је обавеза запослених трудница да одсуствују с посла у складу са законски одређеним роком.

Kолико траје породиљско одсуство?

Укупно трајање породиљског одсуства је 12 месеци, од чега се прва три месеца од порођаја воде као породиљско одсуство, док се преосталих девет месеци третирају као право на негу детета. Жена која је запослена, има по закону право да породиљско одсуство започне најраније 45 дана, а обавезно 28 дана пре порођаја. Дакле, од датума отварања породиљског одсуство до враћања на посао, не сме да прође више од 12 месеци. За треће и свако наредно дете породиљско одсуство траје 24 месеца.

Одсуство ради неге детета може да искористи и отац, онда када је мајка из оправданих разлога спречена да искористи своје право. Закон дозвољава оцу детета право на накнаду зараде, као и то да искористи право одсуства ради неге детета чак и ако мајка није у радном односу. Родитељи одсуство могу да користе и наизменично.

Запослена жена, по истеку породиљског одсуства, има право на одсуство са рада ради неге детета до истека 365 дана од дана отпочињања породиљског одсуства. Дакле, други део одсуства везан је за негу детета, те може да га користи и отац детета уместо мајке.

Kо плаћа трудничко боловање, а ко породиљско одсуство?

Накнада за трудничко боловање износи 100% од основа за накнаду зараде. Основицу представља просечна зарада остварена у претходних 12 месеци, пре месеца у коме је отворено трудничко боловање. У случају да трудница није остварила зараду за свих претходних 12 месеци, основ за накнаду зараде за оне месеце у којима није остварила зараду, је минимална зарада за те месеце. Добијени збир зарада дели се са дванаест. Трошкови накнаде трудничког боловања до 30 дана падају на терет послодавца, а све преко тога иде на терет РФЗО.

Исплату обавља послодавац, а уколико је трудничко боловање дуже од 30 дана, послодавац врши обрачун накнаде зараде али тада има могућност да износ рефундира од РФЗО. РФЗО утврђује право на накнаду и износ који исплаћује најкасније у року од 30 дана на посебан рачун послодавца са ког се даље исплаћује запосленој.

Висина накнаде за породиљско одсуство се обрачунава на основу месечне основице која се добија тако што се збир свих зарада за последњих 18 месеци пре престанка рада због трудноће) подели бројем 18 без обзира да ли постоје евидентиране основице за свих 18 месеци. Важно је истаћи да збир накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства не може бити већи од три просечне месечне зараде у Републици Србији, а за права остварена од 1. јануара 2022. године не може бити већи од пет просечних месечних зарада у Републици Србији. У случају да запослена остварује накнаду плате чији укупни износ прелази три просечне зараде у Србији, а за права остварена од 1. јануара 2022. године пет просечних зарада у Републици Србији, тада се прво исплаћује накнада плате (Закон о финансијској подршци породици са децом, члан 20.). У просек плате улази основица на коју су плаћени доприноси на примања која карактер зараде (путни трошак, топли оброк, претходни рад, бонуси). У основицу не улази трудничко боловање. Подразумева се да за наведених 18 месеци рада треба да буду плаћени доприноси. Исплату накнаде у време породиљског одсуства врши држава на текући рачун запослене, око 21. у месецу.

ВАЖНО!

Запосленој која има Уговор о раду на одређено време, рок на који је заснован радни однос продужава се до истека коришћења права на одсуство.

Закон о раду прописује да послодавац не може запосленој да откаже уговор о раду за време трајања боловања због одржавања трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета.

Право на годишњи одмор

Запослена који није у целини или делимично искористила годишњи одмор у календарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета – има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године.Povezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept