Početna » КОЛИКИ ЈЕ ЦЕНЗУС ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК 2024. ГОДИНЕ? Ово је детаљан СПИСАК, проверите КОЛИКИ ИЗНОС је у питању!

КОЛИКИ ЈЕ ЦЕНЗУС ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК 2024. ГОДИНЕ? Ово је детаљан СПИСАК, проверите КОЛИКИ ИЗНОС је у питању!

Дечији додатак се прима за највише четворо деце

 


Дечији додатак је један од начина да се помогне породица, а посебно оне које су угрожене. Постоје многи услови које би требало испунити како би се то право остварило.Ко има право на дечији додатак?

Дечији додатак могу примати држављани Србије, али и страни држављани са статусом стално настањеног странца, који непросредно брину о детету.

Право на дечији додатак може се остварити ако родитељ, односно онај који подноси захтев, не поседује додатне непокретности, у земљи и иностранству, осим оне у којој породица живи. Да бисте добили дечији додатак битно је да кућа, односно стан у којем живите не буде велик, тачније не сме имати више од једне собе по члану породице увећан за још једну собу. Те уколико је ваша породица трочлана да бисте добили додатак морате живети у дому који је највише четворособан. Такође, за остваривање права породица може поседовати и гаражу не већу од 20 метара квадратних.

Изузетак од овог правила могу бити само породице које доходак зарађују од пољопривреде. За те породице важи правило да дечији додатак могу остварити ако немају стамбени простор већи од броја чланова породице увећан за једну собу, али и економске зграде и земљиште до два хектара по члану породице.

За колико деце се прима дечији додатак?

Дечији додатак се прима за највише четири детета, али уколико мајка након трећег детата роди близанце или више деце има право на дечији додатак на свако рођено дете рођено током четвртог порођаја. Такође, пето и свако наредно дете може примати дечији додатак уколико неко од прва четири детета више не може да оствари то право. Такође, ово право се може проширити и на свако дете без родитељског старања о коме се подносилац непосредно брине.

Услови које деца морају испунити да би примала дечији додатак?

Дете мора похађати програм припреме пред полазак у основну , потом деца која се школују и редовно похађају наставу у Србији. Средњошколска деца такође имају право на дечији додатак уколико редовно похађају школу до њеног завршетка, а најкасније до навршених 20 година живота. Дете које из оправданих разлога не похађа школу или је школовање прекинуло у својству редновог ученика такође може добијати дечији додатак. Деца са сметњама у развоју, која похађају школу и програме оспособљавања за рад могу добијати дечији додатак до 26 године живота.

Услови за добијање дечијег додатка?

Дечији додатак ћете моћи да примате ако укупан месечни приход по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус, а укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 3% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години или је остварен од земљишта до 500 метара квадратних на коме је подигнута стамбена зграда.

Ипак, ако породица не остварује друге приходе укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години сме прелазити износ од 7% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта.

Уколико дте редовно похађа школу дечији додатак се аутоматски наставља без поновног достављања доказа о материјалном стању.

Колики су износи за дечији додатак у 2024. години?

Испод можете видети који су износи за дечији додатак. – за дете за које је остварено право износи 4.120,55 динара

– за дете за које је остварено право, за једнородитељске породице и старатеље из члана 33. став 2. Закона, увећан за 30% износи 5.356,70 динара – за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које је донето мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја, из члана 33. став 2. Закона, увећан за 50% износи 6.180,83 динара – за дете које испуњава услове за увећање по више основа, а највише до 80%, у складу са чланом 33. став 3. Закона износи 7.416,99 динара
Цензуси за дечији додатак (2024.година)

Ово су цензуси на основу којих се израчунава да ли имате право да добијете дечији додатак (ажурирано 2023.)

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупних месечних прихода породице остварених у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице, од 1. јула 2023. године износи: – 12.361,64 динара – 16.070,14 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-5) Закона о финансијској подршци породици са децом – 14.833,92 за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 6)-10) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупног месечног катастарског прихода по члану породице у претходној години, од 1. јула 2023. године износи: – 3, 89 динара

– 5,05 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-5) Закона о финансијској подршци породици са децом

– 4,65 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 6)-10) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 2) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупног месечног катастарског прихода по члану породице у претходној години, од 1. јануара 2023. године износи: – 9,11 динара – 11,81 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-5) Закона о финансијској подршци породици са децом – 10,89 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 6)-10) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја.You may also like

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2024 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept