Министарство културе саопштило је да је Влада Републике Србије, на предлог потпредседнице Владе и министарке културе Маје Гојковић, донела данас Одлуку о формирању Радне групе за унапређење материјалног и радно-правног положаја запослених у установама културе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.