Početna » Goša FOM

Goša FOM

од Паланка данас
0 Коментар

Kada spomenemo Smederevsku Palanku prva asocijacija svakako je Goša. Nekad stožer, ne
samo palanačke privrede, već i privrede na teritoriji čitave Jugoslavije i bivših država. Goša
obeležava 100 godina od osnivanja, dakle od 1923. govori se o ovoj uspešnoj firmi koja je
održana što se tiče poslova i kompletnog ambijenta upravo zahvalјujući Goša FOM-u. Jedna
od celina koja je decenijama unazad bila izuzetno uspešna kada govorimo o holding
korporaciji, nastavlјa svoj pohod ka domaćem, inostranom i svetskom tržištu. Goša FOM je sada sinonim privrednog rasta i razvoja Smederevske Palanke i u ovoj godini izuzetno
uspešni rezultati postignuti su i na domaćem i na inostranom tržištu. Goša FOM ima planove
i za naredni period i svakako možemo govoriti o velikom značaju ove kompanije za lokalnu
samoupravu, za grad i za privredni razvoj Smederevske Palanke.
Privredni rast i razvoj Smederevske Palanke poslednjih godina svakako je u fokusu nadležnih
institucija i sigurno doprinosi sveobuhvatnom bolјem položaju građana na teritoriji naše
lokalne samouprave. Uvek je dobro kada na teritoriji jednog grada ili opštine imamo
uspešne kompanije, koje su itekako prepoznatlјive, ne samo na srpskom tržištu, ne samo u
regionu, već i u evropskim i svetskim razmerama. Zaštitni znak decenijama unazad
Smederevske Palanke svakako je bila Goša, nekada holding korporacija, a sada nekoliko firmi
i dalјe koristi taj naziv kao naslednici nekada veoma uspešne firme. Goša FOM, kada
pomenemo naziv te kompanije svakako svi veoma dobro znaju, bilo da je u pitanju Srbija,
bilo da je u pitanju inostrano tržište. Naš sagovornik u predstavlјanju privrednog rasta
Smederevske Palanke je gospodin Srdan Dimitrijević, generalni direktor kompanije Goša
FOM. Gospodine Dimitrijeviću, kada obeležavate jubilej 100 godina Goše, praktično Vi ste se
podrudili da tokom ove godine još jednom skrenemo pažnju na bogatu istoriju i na ono što
je Goša decnijama unazad značila, ne samo Smederevskoj Palanci, već tada i Jugoslaviji, pa i
Evropi i svetu.
Obeležavanjem 100 godina postojanja Goše, u stvari Goša FOM, zato što sve firme koje su
ostale u Goši one faktički i nose i dalјe ime Goša, mi smo kao Goša FOM hteli da obeležimo
taj jubilej i mislim da smo to uradili na pravi način. Cele godine trudili smo se da ova godina
bude godina obeležavanja jubileja. U ovim vremenima, koja su pre ovoga bila dosta teška
vremena, period od 1990. do 2000. je bio izuzetno težak mi smo uspeli kao kompanija, kao
firma da se stabilizujemo, da iskoristimo taj trenutak da odemo u razvoj novih proizvoda, u
razvoj u traženje novih tržišta. Vratili smo se ponovo na rusko tržište, kod EPS-a smo bili već
prisutni tako da taj period smo iskoristili faktički da na neki način, a bila su teška vremena,
da stabilizujemo firmu. U tom recimo periodu dosta kadrova je napustilo firmu, ali ostali su
oni koji su verovali u firmu, koji su verovali u budućnost firme. Priča se promenila od 1999.
pa nadalјe došli smo do poslova u obnovi zemlјe, posle toga došli smo do poslova u EPS-u.
Ušli smo na rusko tržište, u programima u metalurškim kombinatima gde smo radili oblast
koksnih mašina, oblast dizalica, kranova. U EPS-u smo ušli u razvoj transportera za
površinske kopove Kostolca. Tako da period poslednjih dvadesetak godina je baš period
uspešnog poslovanja FOM-a. U tom periodu uradili smo vrlo bitnu stvar 2005. godine ušli
smo u privatizaciju Goša FOM i mi smo, sagledavajući situaciju tada, kao konzorcijum kupili
71% kapitala Goša FOM i evo i do dana današnjeg mi kao konzorcijum, kao vlasnici FOM-a
uspešno funkcionišemo i Goša FOM uspešno posluje i danas.
Vi ste odradili jednu kampanju tokom 2023. godine koja se upravo odnosi na 100 godina
Goše. Malo je kompanija koje su poslovale na taj način, ranije kao holding korporacije, koje

su toliko bile značajne i koje su toliko projekata odradile na kompletnom svetskom tržištu
kao što je bio slučaj Goša. Upravo se trudite i sada i kroz ovu kampanju i kroz, jednostavno,
sav ovaj prostor koji je Gošin i gde se i nalazi sedište Vaše kompanije, da još jednom svima
skrenemo pažnju koliko je značajan i taj jubilej i koliko je u stvari Goša i dalјe značajna u
ovom slučaju kada govorimo ne samo za Smederevsku Palanku, već i znatno šire. Stavili ste,
čini mi, se u tom obeležavanju pored tih poslovnih dobrih rezultata i akcenat upravo na to
koliko je bitna bila Goša nekada i koliko je bitno očuvati tu tradiciju, kao osnov za neka bolјa
buduća vremena.
Kao što svi znamo Goša je, po meni, osnov postojanja Smederevske Palanke. Goša kao Goša,
da kažemo stara Goša samim tim i Goša FOM u poslednjih dvadesetak godina je osnov i
privrednog rasta u opštini i šire, znači i u Srbiji. Mi doprinosimo, pošto plaćamo sve poreze i
doprinose koji su potrebni, samim tim doprinosimo punjenju budžeta Republike, a samim
tim i budžeta Smederevske Palanke. Mislim i dalјe da na teritoriji opštine Smederevska
Palanka treba da postoje velike firme od kojih nam, na neki način, se bazira razvoj grada i
dalјe. Normalno i manje firme koje, više manjih firmi koje treba da funkcionišu, a treba da
postoji neka veća firma koja faktički treba da vuče malo napred i privredni taj razvoj u
opštini Smederevska Palanka.
Kakva je sada situacija u Goša FOM-u, što se tiče zapošlјavanja lјudi, koliko imate radnika?
Oni su prisutni sada na brojnim poslovima kada govorimo i o plasmanu Vaših proizvoda na
inostrano tržište.
Goša FOM ušla je u fazu da početkom 2023. Ugovorili smo oko 120 miliona evra poslova.
Najvećim delom u Elektroprivredi, a delom i za rusko tržište. 120 miliona evra, to u
poslednjih dvadesetak godina, pa i šire nije se desilo da smo imali toliko ugovorenih poslov.
Samim tim, tih 120 miliona evra nama omogućava da imamo kompletnu uposlenost za 2023.
koja je već na kraju, 2024. i 2025. To mnogo znači za one koji su zaposleni u FOM-u, samim
tim znači i za opštinu Smederevska Palanka. Sav taj prihod ili plate, primanja radnika na neki
način se najvećim delom potroši na teritoriji opštine Smederevska Palanka. Mi sad trenutno
imamo oko 750 radnika, imamo potrebe za upošlјavanje i većeg broja radnika. Nažalost,
tržište proizvodnih radnika nije takvo da ima na tržištu proizvodnih randika. Mi primamo
proizvodne radnike i dalјe, samim tim i visoko stručne radnike, inženjere i sve. Nama su
potrebni stručnjaci i radnici svih profila. Za sada kadrovska ta situacija je dobra, ali mislim da
možemo da uposlimo i više radnika i više stručnih radnika.
Koliko je samo ime Goša značajno za Srbiju videlo se i prilikom centralne proslave
obeležavanja 100 godina Goša FOM-a i Goša kompanije, kada ste dobili i priznanje od
najviših državnih instanci, kada se i videlo upravo, bio je prisutan ministar gospodin
Martinović. Direktno od predsednika Aleksandra Vučića ste dobili, u stvari poruku i to
priznanje i jednostavno to je na neki način i potvrda koliko je, u stvari Goša FOM uspešna i
koliko znači u ovom slučaju za Smederevsku Palanku i kompletno za srpsku privredu, koja
sigurno u ovim teškim trenucima na svetskom tržištu takve slučajeve mora da podrži u
svakom smislu.
Na obeležavanju 100 godina, na toj proslavi koju smo imali, mi smo imali goste i iz Evrope,
imali smo goste iz Rusije, da kažem pokrivene su skoro bile sve evropske zemlјe, takođe i
Ruska Federacija, dosta domaćih partnera, najviše partnera iz Elektroprivrede jer najviše i
radimo za Elektroprivredu, naročito za površinske kopove u Kolubari i u Kostolcu. Sva ova
oprema koju sada radimo, koja je i deo investicije u Kolubari i Kostolcu da bi se povećala
proizvodnja uglјa, da bi moglo da ima dovolјno električne energije u budućnosti u Srbiji.
Velika ulaganja u Elektroprivredi su bila, mi smo jedina kompanija na ovim područjima u toj

oblasti koja može da odgovori tim zahtevima. Poznati smo i u Evropi, u Rusiji naročito smo
poznati. U Rusiji, da kažem uradili smo u periodu kada je bila stara Goša, u periodu
osamdesetih, devedesetih godina posle raspada Sovjetskog Saveza. Dosta jugoslovenskih i
srpskih firmi je radilo u Rusiji, a mi smo jedna od retkih, a možda i jedina firma koja se vratila
na rusko tržište. Onda smo krenuli iz početka, ušli u ruske metalurške kombinate, razvijali
opremu po našim projektima to je odgovaralo ruskim kombinatima. Bili smo jeftiniji od
evropskih firmi, tako da su uvek nas izabrali za isporučioce opreme. Sada, nažalost, u vreme
ovih sankcija i rata to se smanjilo, a mi smo i dalјe prisutni tamo sa raznim projektima.
Mislimo da će to ponovo, kada bude prošlo sve ovo, da će to ponovo da se pokrene. Sad
trenutno imamo i deo poslova oko dvadesetak miliona evra i imamo i za rusko tržište.
Gospodine Dimitrijeviću, emotivno ste vezani za Gošu. Emotivno ste vezani za ovaj prostor
ovde i znam da zaista ulažete napore i sredstva da se upravo ovaj prostor gde se nalazila
nekad Goša holding korporacija, sada i sedište i proizvodni pogoni Goša FOM-a, da se održi
ta tradicija koja je jako bitna za Smederevsku Palanku. Govorimo tu o Gošinom muzeju,
govorimo o tim objektima. Napravili ste ovde zaista izuzetno moderno zdanje i na taj način
pokazujete i Vaš lokal patriotizam. Sigurno je veoma bitno za Smederevsku Palanku da i
nove generacije steknu utisak šta Goša znači za njih i šta je značila, naravno za one starije
generacije. Tu sigurno stavlјate dosta stvari upravo na očuvanje te tradicije i još uvek, koliko
mogu da iz ovih Vaših reči čujem, upravo na tom konceptu poslovanja nekada Goše bazirate
i Vaš sadašnji trenutak.
Da, upravo kako je nekada radila Goša i mi radimo, što je malo to čudno nekima, ali mislim
da je ta Goša koja je nekada postojala u pravom onom svetlu bila upravo, ja sam uvek pričao
to, univerzitet gde su se školovali kadrovi za sve oblasti.
Iz cele države tada?
Iz cele države, da. Ja sam tačno uvek, ti si to dobro primetio, lokal patriota. Ja već četrdeseta
godina radim u Goša FOM-u, ja sam došao u Goša FOM, bio sam stipendista Goša FOM-a,
nisam otišao iz FOM-a, a mogao sam. Završio sam srednju mašinsko-tehničku školu ovde,
zatim fakultet u Kragujevcu i nekako i vezan sam normalno za ovaj kraj. Znači proveo sam
skoro ceo život tu. Prema tome, mišlјenja sam da ti kadrovi sa lokala treba da doprinesu više
razvoju i grada i same Goše. Mi imamo dosta zaposlenih inženjera koji su sa područja ili
Smederevske Palanke ili Plane ili okoline. Imamo i lјude sa strane, to ništa nije, dolaze i lјudi
sa strane koji rade ovde, ali mislim da ti lјudi koji su potekli ovde da oni upravo najviše mogu
da povuku i da doprinesu razvoju i same Goše i razvoju grada. Isto tako mislim da i u gradu
lokal patriote ili lјudi treba da povuku grad napred i dalјe.
Čuli smo koliko Goša FOM znači Smederevskoj Palanci. Koliko Goši FOM-u znači da
Smederevska Palanka se razvija i da taj privredni rast i brojni projekti infrastrukturni koji su
realizovani poslednjih par godina, doprinesu upravo tome da se Palanka polako vraća što se
tiče standarda, što se tiče kompletnih ulaganja, na one nekadašnje pozicije?
Da, ono sve što je urađeno u Palanci u prethodnom periodu to stvarno doprinosi nama za neki
privredni bolјi ambijent. Izgradnja saobraćajnica prema Velikoj Plani, prema Mihajlovcu sada što se
završava. Sve to i u samom gradu sve što se uradi, sigurno daje bolјu sliku za naše poslovne partnere
koji dolaze u ovaj grad. Mislim da svi mi treba da podižemo da taj privredni ambijent u gradu bude
bolјi i mi privrednici, a normalno i lokalna samouprava na čelu sa rukovodstvom opštine.
Jel se oseća taj bolјitak u poslednjih par godina, na planu upravo tog poslovnog ambijenta u Palanci?
Oseća se, normalno. Da, to je sigurno dosta bolјe nego što je bilo.
Goša FOM pored tog, kao što se rekli, sistema rada Goše zadržala je i što se Vas lično tiče i
kompletne kompanije taj lokal patriotizam, jer ste društveno odgovorna kompanija. Pomažete
brojne projekte, pomažete pojedince, pomažete sport, pomažete manifestacije posebno kada

govorimo o Smederevskoj Palanci. To je u stvari nešto što, ne možemo da kažemo Vaša
obaveza, već u neku ruku i zadovolјstvo.
Mi u našoj firmi, u Goša FOM-u svi u principu volimo i kulturne te manifestacije koje se
dešavaju na teritoriji ovde/opštine, imamo i sportske manifestacije, ima dosta rukovodstva
koji su se bavili sportom.
I to je Gošina tradicija.
To je Gošina tradicija.
Goša je bila stožer sporta u Palanci.
Znači, sportom u toj staroj Goši svak fabrika bila je sponzor nekog sporta. Posle 2000.
Krenulo se nekim drugim tokovima. Mi smo jedna od retkih fabrika koja je nastavila dalјe da
ulaže, kao društveno odgovorna firma, da ulaže u sport i u druge kulturne manifestacije u
gradu. Uvek kad je bilo potrebno mi smo izlazili u sustret, kad smo mogli i koliko smo mogli i
koliko smo bili u mogućnosti. Tako smo i mi pre 15 godina uzeli jedan sport, da kažemo
košarku i postali smo na neki način sponzori, odnosno obezbeđujemo sredstva iz same
firme, a i od naših poslovnih partnera za funkcionisanje tog kluba i takoreći tu mušku
košarku u tom trenutku bili smo objedinili pre 15 godina i evo 15 godina smo sponzori,
odnosno pokrovitelјi tog kluba. Pokušavamo da što više dece trenira u tom klubu, sve
selekcije imamo. Svih ovih 15 godina niko ne plaća nikakvu članarinu, tako da je to jedan po
meni, doprinos ovom gradu i uvek će tako i da bude, pa idemo dalјe.
Tu ste dosta prepoznatlјivi što se tiče košarke, pozicioniran je košarkaški klub Mladost visoko
u drugoj muškoj ligi Srbije. Imate sjajne relacije i sa Košarkaškim savezom Srbije. Znamo šta
košarka znači našoj zemlјi. Opet s druge strane i što se tiče infrastrukture ovde da bi se
košarka igrala na tom vrhunskom nivou neophodno je da sala ili hala zadovolјava sve te
kriterijume i tu dosta ulažete, dosta radite na tome. Jednostavno na animiranju sporta i
mladih. Kao što ste tokom razgovora i pomenuli, cilј je da u Goša FOM-u bude što više
kadrova koji su iz ovog dela Srbije. Opet s druge strane, cilј je da i deca preko sporta i preko
kulture imaju prave uslove tu.
Pa mi u toj hali, da kažem treniramo 15 godina skoro. Znamo i kad je ona napravlјena i na
koji način je napravlјena. Zato smo ove godine rešili, uradili smo renoviranje te hale, uložili
sredstva u novi parket, postavili stolice na tribine, tako da ta sad hala osnovne škole u stvari
liči na jednu mali sportsku halu i pokušavamo te uslove da podignemo još na viši nivo, što
nadam se da će u budućnosti i da bude. Ujedno, to je jedna pomoć i osnovnoj školi i lokalnoj
zajednici na neki način. Bilo bi dobro da tako sve osnovne škole mogu da imaju te sale i da
renoviraju sale i da dignu na malo viši nivo.
Ušli smo u 101. godinu Goše polako. Završili ste ovu kampanju što se tiče 100 godina Goše
FOM-a, čuli smo šta je ono što je obeležilo Vaše poslovanje tokom 2023. U 2024. nastavlјate
sa ovim obavezama. Rekli ste da već imate ugovorene poslove za naredne dve godine,
veoma je bitno da se taj kontinuitet održi na pravi način. To Vam je pretpostavlјam i jedan
od glavnih cilјeva za 2024.
2024/2025. godina mi imamo kompletno zaokruženo i finansijski plan i fizički plan. Mi idemo
dalјe, idemo u razvoj. Ova godina treba da bude godina razvoja, da idemo u neki razvoj
novih proizvoda, u traženje novih tržišta. Tako da imamo tu planove da ovu godinu 2024.
iskoristimo maksimalno za neku budućnost koja sledi za ove mlađe generacije. Tako da,
uložićemo dosta i u razvoj kadrova, samim tim i u samoj firmi investiraćemo dosta sredstava
u novu opremu, u nove mašine. Ovih dana pravimo koliko je to investicija, koliko će to
investicija da bude u narednom periodu. Taj period investicioni biće 2024/2025. kad smo

kompletno upošlјeni i kad imamo na neki način i nekog ostatka para koji možemo da
investiramo u opremu i mašine, a samim tim i u razvoj kadrova dalјe.
Naravno, da ne zaboravimo košarku. Košarka je isto bitna. Tu su takođe, najviši cilјevi
postavlјeni.
Pa i u košarci idemo dalјe, pa videćemo dokle.
Gospodine Dimitrijeviću, hvala Vam na razgovoru i želim Vam srećnu i uspešnu, pre svega i
na privatnom i na poslovnom planu 2024. godinu i nadamo se da ćemo se videti još nekom
prilikom da pričamo o novim poslovnim poduhvatima i onome što je značajno za Goša FOM i
naravno samim tim sve je to izuzetno značajno i za sam grad i opštinu Smederevska Palanka.
Hvala i Vama i ja isto želim svim građanima opštine Smederevska Palanka srećnu Novu
godinu i božićne praznike 2024. pa idemo dalјe.
Hvala Vam još jednom gospodine Dimitrijeviću, na ovom razgovoru. Dakle, poštovani
gledaoci, čuli ste jednu afirmativnu priču koja upravo potvrđuje koliko su kompanije kao što
je Goša FOM značajne za razvoj Smederevske Palanke. I u narednoj godini možemo od Goše
FOM očekivati ovako uspešne rezultate i kao one kompanije koje posluju na svetskom
tržištu, ali kao i društveno odgovorne firme. U svakom slučaju, nadamo se da će upravo
Goša FOM imati značaj za Smederevsku Palanku, kao što je to bio slučaj sa kompletnom
Gošom koja obeležava jedan vek postojanja.

 Povezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept