Početna » KАKО СТЕЋИ ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ? Ово су УСЛОВИ, није загарантована у свим СЛУЧАЈЕВИМА

KАKО СТЕЋИ ПРАВО НА ПОРОДИЧНУ ПЕНЗИЈУ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ? Ово су УСЛОВИ, није загарантована у свим СЛУЧАЈЕВИМА

Једно од честих неодумица грађана тичу се права на остваривање породичне пензије у ванбрачним заједницама

од Паланка данас
0 Коментар

Да би се остварило право на породичну пензију преминулог ванбрачног партнера потребно је испунити неколико услова, а неки се разликују у зависности да ли је у питању жена или мушкарац.Једно од честих неодумица грађана тичу се права на остваривање породичне пензије у ванбрачним заједницама.

Неретко ванбрачни супружници мисле да је довољна оверена изјава код нотара или извод из црквене матичне књиге венчаних, међутим у оба случаја то није правни разлог за добијање. Према изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању признање постојања ванбрачне заједнице и обавезе издржавања утврђује се – у судском ванпарничном поступку.

Ипак, то није једини услов, а они се мењају у зависности од ситуације у којој је један од супружника преминуо, пише Н1.

Шта је ванбрачна заједница?

Ванбрачна заједница или по закону „ванбрачно партнерство“ је трајнија заједница живота жене и мушкарца, између којих нема, према правничкој терминологији, „брачних сметњи“ које важе за бракове. Особа која је у ванбрачној заједници не може истовремено да буде у браку с другим лицем, а такође, као и када је у питању брак – лица у ванбрачној заједници не смеју да буду блиски крвни сродници.

Kоји су неопходни услови

Услови који се захтевају за ванбрачне партнере готово су идентични онима који се траже за брачне супружнике.

Неопходно је да је преминули ванбрачни партнер имао најмање пет година стажа осигурања или је испунио услове за старосну или превремену/инвалидску пензију или ако је био корисник старосне пензије.

Потребно испунити само један од наведених услова, а постоји случај када није потребно ни то. У питању је изузетак који каже да ако је смрт настала као последица повреде на раду или професионалне болести стиче се право на породичну пензију без обзира на дужину пензијског стажа преминулог ванбрачног партнера.

Осим наведеног за остваривања права на породичну пензију потребно је и да партнер испуни један од два основна предуслова. Један услов је да је ванбрачна заједница живота трајала најмање три године, а други услов је да имате заједничко дете.

Ако сте жена

Ако је у питању жена, потребно је да је до смрти ванбрачног партнера навршила 53 године живота, али и ту има изузетака.

У случају да има мање од 53 године, право на пензију може да се оствари ако је до смрти или у року од једне године од дана смрти ванбрачног партнера, та особа постала потпуно неспособна за рад.

А ако и то није случај, право на пензију се остварује ако је после смрти ванбрачног партнера остало једно дете или више деце која имају право на породичну пензију по том ванбрачном партнеру, а живи партнер обавља родитељску дужност према тој деци. Ова два подуслова – деца и обављање родитељске дужности – су кумулативни, што значи да морају оба да се испуне.

Чак и тада пензија није загарантована у свим случајевима.

Наиме, ако се ванбрачна партнерка којој из неког разлога право на породичну пензију – попут запослења или кад деца напуне 26 година – престане пре навршене 53 године, али после навршених 45 година живота, може поново да оствари право кад наврши 53 године живота. Међутим, уколико право на стечену породичну пензију престане пре навршених 45 година живота, трајно се губи право на пензију по овом основу.

Ако сте мушкарац није баш исто

Слично је и за мушкарце, али не и исто. Осим горенаведених предуслова, потребно је да мушкарац до смрти ванбрачног партнера наврши не 53, већ 58 година живота. Овај податак је посебно занимљив ако се зна да је животни век жена дужи у просеку за пет година.

У случају да то није испуњено, право на пензију се стиче ако је мушкарац до смрти или у року од једне године од дана смрти ванбрачног партнера, постао потпуно неспособан за рад. И са неиспуњењем ова два услова могуће је добити пензију. Потребно је да је, после смрти ванбрачног партнера, остало једно дете или више деце која имају право на породичну пензију по том супружнику, односно ванбрачном партнеру, а да, као и у случају жене, мушкарац обавља родитељску дужност према тој деци.

Ванбрачни партнер мушкарац, који у току трајања права по том основу постане потпуно неспособан за рад, задржава право на породичну пензију док постоји та неспособност.

Постоји и изузетак који се тиче војних лица. Ванбрачни партнер професионалног војног лица, према прописима о Војсци Србије, који је погинуо за време дејстава, право на породичну пензију стиче без обзира на навршене године живота.

Право на породичну пензију може да се оствари иако је ванбрачна заједница престала, али је судском пресудом утврђено право на издржавање.

Kако до папира?

Постојање ванбрачне заједнице и обавезе издржавања утврђује се у судском ванпарничном поступку. Дакле није довољна оверена изјава код јавног бележника или извод из црквене књиге венчаних.

Поступак се покреће тако што се надлежном суду подноси предлог ради утврђивања постојања ванбрачне заједнице и у суду ће се предмет водити под Р уписником. Такса је 390 динара за предлог, а исто толико се плаћа и такса на одлуку суда. Овакви ванпарнични поступци углавном краће трају и једноставнији су од осталих судских поступака.

Захтев се подноси у филијали последњег осигурања, односно према месту пребивалишта умрлог корисника пензије. Уколико је умрли осигураник, односно корисник права радио и у иностранству, укључујући и југословенске републике, о праву на породичну пензију по основу иностраног стажа одлучује се по прописима те државе.

Губитак права на породичну пензију

Пензија се може и изгубити, али најчешће је у питању привремено обустављање односно када корисник пензије заснује радни однос или отпочне да се бави самосталном, односном пољопривредном делатношћу.

И овде постоје изузеци. Исплата се неће обуставити онда када је месечна уговорена накнада нижа од најниже основице у осигурању запослених која важи у моменту уплате доприноса.

У случају да прималац пензије жели и додатно да ради та могућност постоји кроз ангажовање по основу обављања привремених и повремених послова, послова по основу уговора о делу односно послова по основу ауторског уговора, као и послова по основу других уговора, код којих за извршен посао остварују накнаду.

На крају, лице које је проузроковало смрт осигураника, односно корисника права, намерно или крајњом непажњом, не може по том основу остварити право на породичну пензију.

Ванбрачно партнерство истополних партнера у Србији и даље није законски препознато и регулисано, те се, као и када је дефиниција брака у питању, инсистира на заједници мушкарца и жене.Povezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept