Početna » КО ИМА ПРАВА И КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ ЗА НАКНАДУ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

КО ИМА ПРАВА И КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ ЗА НАКНАДУ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

smart

Kако остварити право на новчану надокнаду – незапослена лица. Важно је да незапослена лица поднесу захтев у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања, како се надокнада не би смањила за дане када нису поднели захтев. Незапосленом припада новчана накнада од првог дана од дана престанка обавезног осигурања, ако поднесе захтев Националној служби за запошљавање у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања.

Право на новчану накнаду има незапослено лице које је било обавезно осигурано 12 месеци непрекидно или са прекидима у последњих 18 месеци. Непрекидним осигурањем сматра се и прекид осигурања краћи од 30 дана.
Где се пријавити?

Пријављивање за надокнаде се врши у Националној служби за запошљавање , обавља се лично, у организационим јединицама НСЗ, према месту пребивалишта, односно месту рада или престанка радног односа, ако у том месту имате боравиште.

Ово право остварује се у случају престанка радног односа или престанка обавезног осигурања, а по основу:

Престанка радног односа отказом од стране послодавца у складу са прописима о раду и то:
Уколико због технолошких, економских и организационих промена престане потреба за обављање одређеног посла или дође до смањења обима посла, осим за лица која су се због решавања вишка запослених својевољно определила за новчану накнаду или посебну новчану накнаду – у већем износу од висине отпремнине утврђене Законом о раду.
Ако запослени не остварује резултате рада, односно нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради.
Престанка радног односа на одређено време, привремених и повремених послова, пробног рада.
Престанка функције изабраних, именованих и постављених лица, уколико није остварено право на мировање радног односа или накнаду плате.
Преноса оснивачких права власника, односно члана привредног друштва.
Отварања стечаја, покретања ликвидационог поступка и у другим случајевима престанка рада послодавца.
Премештаја брачног друга, у складу са посебним прописима.
Престанка радног односа у иностранству.
Право на новчану накнаду не може да оствари запослени коме је радни однос престао његовом вољом или кривицом. После престанка радног односа из овог разлога потребно је поново остварити минимални стаж осигурања од 12 месеци непрекидно или 12 месеци са прекидима у последњих 18 месеци.

Основна документација за пријављивање:

лична карта или друга важећа јавна исправа са фотографијом и подацима о лицу издата од стране овлашћеног државног органа, у којој постоји податак о пребивалишту лица
доказ о школској спреми или стручној оспособљености (оригинал документа на увид)
акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).
Пут до новчане накнаде
Незапосленом припада новчана накнада од првог дана од дана престанка обавезног осигурања, ако поднесе захтев Националној служби за запошљавање у року од 30 дана од дана престанка радног односа или престанка осигурања. Незапосленом који поднесе захтев по истеку рока од 30 дана, новчана накнада припада од дана подношења захтева. Право на новчану накнаду нема незапослени који поднесе захтев по истеку времена за које би му право на новчану накнаду припадало.

Висина накнаде
Основица за утврђивање висине новчане накнаде јесте просечна зарада, односно плата или накнада зараде незапосленог у складу са законом у последњих шест месеци који претходе месецу у којем је престао радни однос, односно осигурање. Новчана накнада утврђује се у висини од 50 одсто основице утврђене законом. Новчана накнада не може бити виша од 160 одсто нити нижа од 80 минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду за месец у којем се врши исплата новчане накнаде.

Трајање исплате
Новчана накнада исплаћује се незапосленом три месеца, ако има стаж осигурања од једне до пет година, шест месеци уколико има стаж од пет до 15 година, девет месеци за стаж осигурања од 15 до 25 година и 12 месеци уколико је стаж осигурања дужи од 25 година.

Новчана накнада је право из осигурања за случај незапослености које се остварује под условима и на начин прописан Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон).

You may also like

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2024 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept