Početna » СТИЖЕ ЈОШ ЈЕДНА ПОМОЋ ОД ДРЖАВЕ – Пријаве трају до 15. априла

СТИЖЕ ЈОШ ЈЕДНА ПОМОЋ ОД ДРЖАВЕ – Пријаве трају до 15. априла

Правила која је потребно испоштовати за опрему руралних туристичких објеката

од Паланка данас
0 Коментар

Влада Србије усвојила је уредбу којом је прописала на који начин ће бити додељен новац за изградњу, доградњу, реконструкцију или опремање руралних туристичких објеката.Право на ову врсту подстицаја имају предузећа или физичка лица, власници салаша, етно кућа или сеоских туристичких домаћинстава који су регистровани у систему е-Туриста, а максималан износ подстицаја је 2,9 милиона динара.
Новчана подршка додељује се за унапређење угоститељске понуде, па је Влада уредбом прописала и који све пројекти потпадају под ту дефиницију.

Подстицај се може добити за:

изградњу нових објеката у саставу постојећег угоститељског објекта, као и доградњу постојећих угоститељских и пратећих објеката;

реконструкцију, санацију, адаптацију или друге радове, као и инвестиционо и текуће одржавање угоститељског објекта и пратећих објеката и садржаја;

партерно уређење дворишта и уређење и набавка дворишног мобилијара;

опремање угоститељског објекта и пратећих садржаја ради унапређења угоститељске понуде у делу испуњења вишег нивоа прописаних стандарда за категоризацију;

опремање угоститељског објекта са циљем проширења смештајних капацитета;

уређење простора и набавка потребне опреме у оквиру сеоског туристичког домаћинства за пружање угоститељске услуге смештаја на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање.

Корисник по основу ове уредбе може да оствари право на доделу средстава за један пројекат, а новац не може добити ако за исти пројекат већ користи подстицај у облику субвенција или донација, нити ако је у току други поступак доделе средстава.

„За грађевинске и друге радове, односно одржавање угоститељског објекта, корисник обезбеђује грађевинску дозволу или друго решење, којим се одобрава извођење тих радова, у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње“, стоји у уредби.

Документација мора да се обезбеди најкасније у року од шест месеци од дана закључења уговора о додели новца, док је крајњи рок за реализацију пројекта 12 месеци од уплате.

„Корисник је дужан да угоститељску делатност у угоститељском објекту обавља у периоду од најмање три године, рачунајући од дана реализације пројекта“, наглашено је у уредби.

Максималан износ који корисник може добити по пројекту је 2,9 милиона динара, с тим да мора да обезбеди најмање 10 одсто сопственог учешћа, а све трошкове мора да оправда Министарству омладине и туризма, са којим се и закључује уговор о додели подстицаја.

„Као инструмент обезбеђења, корисник је дужан да изда сопствену бланко меницу, односно сопствену меницу са авалом пословне банке, а ако не спроведе пројекат на уговорени начин или не оправда утрошена средстава дужан је да изврши повраћај уплаћеног са обрачунатом припадајућом законском затезном каматом – у противном ће министарство активирати меницу“, истиче се у уредби.

Услове за доделу подстицаја остварује привредно друштво, друго правно лице или предузетник који:

у одговарајућем регистру има регистровану угоститељску делатност;

ако је катастарска парцела и угоститељски објекат на који се пројекат односи у његовом власништву, сувласништву или је у закупу са периодом истека не краћим од три године, рачунајући од дана завршетка Пројекта;

ако на катастарској парцели и објекту на који се Пројекат односи нису уписани терети;

нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода.

Физичко лице остварује право на доделу средства подстицаја ако је катастарска парцела и објекат на који се пројекат односи у његовом власништву, сувласништву или је то физичко лице члан породичног домаћинства власника, односно сувласника, као и да нису уписани терети.

Поступак за остваривање права на ову врсту подстицаја покреће се подношењем захтева на основу јавног позива за доделу средстава подстицаја за подстицање развоја и унапређење руралног туризма и угоститељства који расписује Министарство туризма и омладине.

Крајњи рок за доставу Захтева и пратеће документације је 15. април 2024. године.

Поднете Захтеве са комплетном документацијом разматра Радна група за одлучивање о учешћу у финансирању пројеката развоја и унапређења руралног туризма и угоститељства, а додела средстава ограничена је расположивим буџетским средствима.

„Уколико је у републичком буџету опредељен износ средстава подстицаја мањи од износа средстава по поднетим захтевима, који испуњавају услове и критеријуме прописане овом уредбом, средства подстицаја се додељују корисницима са већим бројем бодова, по редоследу из ранг листе, коју формира Радна група, до утрошка опредељених средстава подстицаја“, стоји у уредби.

Влада је, иначе, при усвајању истакла да је циљ уредбе повећање туристичког промета кроз развој руралног туризма, што ће, како су оценили, допринети подстицању равномернијег регионалног и локалног развоја, уз очување природне средине и локалне културе, традиције и обичаја.

Ове године су, иначе, буџетом предвиђене укупне субвенције у области туризма у износу од 1,34 милијарде динара, а до сада је већ подељено 100.000 туристичких ваучера укупне вредности милијарду динара.Povezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept