Početna » ЗАСТАРЕЛОСТ ПОРЕЗА, ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ, ОТПИС ДУГА: Шта грађани треба да знају

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОРЕЗА, ПРЕСТАНАК ОБАВЕЗЕ, ОТПИС ДУГА: Шта грађани треба да знају

Грађани и предузетници често имају питања о застарелости пореза, престанку пореске обавезе и могућностима за отпис дуга. Закон о пореском поступку и пореској администрацији прецизира ову област, и важно је разумети како се застарелост пореза примењује у пракси.Застарелост пореза:

Према Закону о пореском поступку и пореској администрацији, право Пореске управе на утврђивање и наплату пореза и споредних пореских давања застарева за пет година од дана када је застарелост почела да тече. То значи да Пореска управа има пет година да утврди и наплати порез након што је доспелост пореза наступила. Међутим, према члану 114ж истог закона, постоји и апсолутни рок застарелости, који износи десет година.

Престанак обавезе:

Апсолутна застарелост пореза наступа када је прошло десет година од истека године у којој је порез требало утврдити или наплатити. Ако Пореска управа не наплати порез у року од пет година од настанка пореске обавезе и не предузме било какве радње за наплату, губи право на наплату.

Опомене и прекид застаре:

Важно је напоменути да застарелост може бити прекинута уколико Пореска управа шаље опомене или предузима било какве радње у циљу наплате пореза. У таквом случају, застарелост почиње тећи изнова и примењује се петогодишњи рок. Дужници често нису обавештени о овим радњама, што може додатно компликовати ситуацију.

Порески дугови за предузетнике:

За предузетнике, закон о облигационим односима дефинише застарелост. Предузетници су физичка лица која послују на тржишту и одговарају својом целокупном имовином за обавезе из пословања. Према овом закону, обавезе предузетника не застаревају након пет година, већ се примењује општи рок застарелости од десет година.

Предузетник је физичко лице које послује на тржишту и за обавезе из пословања одговара свом својом имовином. По дефиницији предузетник је „пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода“. То значи да се за обавезе предузетника примењује Закон о облигационим односима који уређује застарелост, а Закон дефинише застарелост као престанак права захтевања испуњења обавезе.

Могућности одлагања плаћања:

Пореска управа може одобрити одлагање плаћања пореза у одређен број рата, у зависности од висине дуга, најдуже до 60 месеци. Физичка лица требају испунити одређене услове да би добила одлагање плаћања, као што је да износ дуга износи најмање 10% опорезивих прихода у години која претходи години подношења захтева за одлагање.

Без обзира на то да ли сте физичко или правно лице, предузетник или паушалац, имате право на одлагање плаћања дугованог пореза. Пореска управа може одобрити одређен број рата у зависности од висине дуга, а најдуже до 60 месеци, уз могућност коришћења одложеног плаћања до 12 месеци. У случају да порез дугује физичко лице, дуг може бити одложен ако износи најмање 10 одсто опорезивих прихода у години која претходи години у којој је поднет захтев за одлагање. На пример, ако порески обвезник поднесе захтев за одлагање пореза у овој години, анализираће се приход који је остварио у претходној години.

Важно је напоменути да је најбоље решење избећи дуговања и пролонгирање обавеза. Пореске обавезе треба намирити у законским роковима како би се избегле непотребне камате и компликације.

Уколико грађани и предузетници имају било каква питања или недоумице о пореским обавезама, увек је препоручљиво да се обрате пореском саветнику или правном стручњаку ради правилног вођења пореских послова и избегавања непотребних проблема.You may also like

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2024 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept