Početna » АКО СТЕ ОСТАЛИ БЕЗ ПОСЛА, МОРАТЕ ДА ЗНАТЕ СВОЈА ПРАВА: Држава даје и до 51.905 динара месечно, ево који су услови!

АКО СТЕ ОСТАЛИ БЕЗ ПОСЛА, МОРАТЕ ДА ЗНАТЕ СВОЈА ПРАВА: Држава даје и до 51.905 динара месечно, ево који су услови!

Ова помоћ државе исплаћује се сваког 20. и 21. у месецу

од Паланка данас
0 Коментар

Да ли сте знали да уколико сте остали без посла имате право на посебну помоћ државе која може да иде и до 51.905 динара месечно, те да исту можете да примате и до 2 године ако испуњавате све потребне услове.


Ради се о новчаној накнади за случај незапослености коју вам исплаћује Национална служба за запошљавање, а уколико се пријавите за њу ви и ваши чланови породице имате право и на здравствено осигурање, а ви посебно на пензијско и инвалидско осигурање.

Ова помоћ државе исплаћује се сваког 20. и 21. у месецу.

Како да остварим право на ову помоћ државе?

Како је наведено на сајту НЗС, право на новчану накнаду је лично право, и поступак се покреће вашим захтевом који подносите филијали Националне службе за запошљавање у којој је сте пријављени на евиденцију незапослених. Дакле, први услов је да сте пријављени на евиденцију.

Практично, након што сте пријављени на евиденцију незапосленихм, а по престанку социјалног осигурања бићете упућени да поднесете захтев за новчану накнаду. По правилу пријава и подношење захтева се врше у просторија НЗС.

Рок за доношење решења, што је обавеза директора филијале, је 30 дана ако се одлучује непосредно, односно 60 дана ако није непосредно.

Шта је све потребно од докумената за ову помоћ државе?

Како објашњавају из НЗС, све податке о којима се води службена евиденција на основу које би се донела одлука о исплати ове помоћи државе треба да прибави сама Национална служба за запошљавање, док „странка“ тј. ви треба да укажете на све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Поред тога уз захтев за новчану накнаду потребно је да доставите и следећа докумнета:

 • Решење/акт послодавца о престанку радног односа, престанку пробног рада, престанку привремених и повремених послова или престанкуфункције изабранихи именованих и постављених лица (НСЗ врши контролу у Јединственој базиосигураника коју води Централни регистаробавезног социјалног осигурања -ЦРОСО)
 • Доказ о престанку радног односа у иностранствуу складу са међудржавним споразумима о социјалном осигурању
 • Можете да доставите и Потврду о заради, односно накнади зараде, плати, односно накнади плате, висини уговорене накнаде или основициза уплату доприноса коју попуњава послодавац(НСЗ врши контролу у Јединственој бази осигураника ЦРОСО) и Уверење о основицама осигурања за осигуранике предузетнике-паушалце;
 • Радну књижицу (за лица којима стаж осигурања није у целости евидентиран у ЦРОСО)
 • Доказ о периоду служењу војног рока

Које све податке НЗС мора да прибави, као и документа за остваривање здравственог осигурања за члана породице, или у случају престанка или настављања исплата ове помоћи државе погледајте овде.

Ова помоћ државе иде и до 51.905 динара месечно

Да би одредили колика је заправо ова помоћ државе, како је прописано законом, потребно је помножити дневну новчану накнаду као и број календарских дана у месецу за који се остварује право на исплату.

Први корак је израчунавање личног коефицијента који се добија тако што се инос укупне зараде, односно накнаде зараде, основице осигурања и висине уговорене накнаде у последњих 12 месеци подели са износом просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према РЗС.

Након утврђивања личног коефицијента исти се множи са основицом дневне новчане накнаде како би се добио износ дневне новчане накнаде. Ова днена накнада од 1. фебруара ове године износи 1.307,62 динара.

Након тога, да би се добила новчана накнада, овај резултат множења личног коефицијента и основице дневне новчане накнаде се множи са бројем радних дана у месецу за који се накнада исплаћује.

Како напомињу из РЗС месечна помоћ државе не сме да буде нижа од 22.390 динара, нити виша од 51.905 динара!

Колико траје исплата ове помоћи државе?

Новчана накнада за незапослене се исплаћује у различитом трајању у зависности од ваших година стажа. Практично исплата ће трајати:

 • 3 месеца ако имате стаж од 1 до 5 година
 • 6 месеци ако имате стаж од 5 до 15 година
 • 9 месеци ако имате стаж од 15 до 25 година
 • 12 месеци ако имате стаж дужи од 25 година

Такође, исплата ове накнаде може да се исплаћује и у трајању од 2 године, али само под условм да незапосленом фали 2 године до остваривања права на пензију, и за то је потребно доставити посебну потребу из Фонда ПИО.

Такође, сви који су користили ову помоћ државе, а у међувремену су засновали нови радни однос и исти прекинули, могу да наставе да користе ову помоћ на основу претходног решења.

Такође, незапосленима се наставља исплата ове новчане накнаде:

 • за време трајајна додатног образовања и обуке у складу са индивидуалним планом запошљавања;
 • за време привремене спречености за рад утврђене према прописима о здравственом осигурању, али не дуже од 30 дана од настанка привремене спречености;
 • за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства са рада због посебне неге детета према прописима из области рада…

Када престаје право на ову помоћ државе?
Кориснику ове помоћи државе, право на њу престаје у следећим случајевима:

 • ако се брише са евиденције, у складу са овим законом;
 • ако престане да се води евиденција о незапосленом, у складу са законом;
 • ако не обавести Националну службу у року од 5 дана о промени која је услов или основ за стицање, остваривање или престанак права на новчану накнаду;
 • ако се од стране надлежног органа утврди да ради код послодавца без уговора о раду или уговора о привременим и повременим пословима;
 • ако поднесе захтев за престанак права

Исплата новчане накнаде кориснику се такође обуставља за време за које мирују права по основу незапослености, и то:

 • трајања уговора о обављању привремених и повремених послова;
 • одслужења или дослужења војног рока;
 • издржавања казне затвора, трајања притвора, изречене мере безбедности, васпитне или заштитне мере, у трајању до шест месеци;
 • боравка у иностранству у случају када је незапослени или његов брачни друг упућен на рад у иностранство у оквиру међународно-техничке или просветно-културне сарадње у дипломатска, конзуларна и друга представништва;

По престанку наведених разлога, незапослени остварује право на исплату новчане накнаде за преостало време за које је признато право на новчану накнаду ако се пријави и поднесе захтев за остваривање права у року од 30 дана.

ЕспресоPovezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept