Početna » ЕВО KАKО ДА РЕГИСТРУЈЕТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО: Обратите пажњу на један ВАЖАН ДОKУМЕНТ!

ЕВО KАKО ДА РЕГИСТРУЈЕТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО: Обратите пажњу на један ВАЖАН ДОKУМЕНТ!

Упис у РПГ је бесплатан и добровољан

од Паланка данас
0 Коментар

По Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-др. закон, 102/2018 и 6/2019), пољопривредно газдинство се региструје у Управи за Трезор на територији општине на којој пребива носилац пољопривредног газдинства (седиште – уколико је у питању правно лице или предузетник).У Регистар се уписује пољопривредно газдинство са најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта на територији Републике Србије, а може се уписати и пољопривредно газдинство са мање од 0,5 хектара пољопривредног земљишта, односно, друго земљиште или грађевинска целина на којима се обавља сточарску, виноградарску или повртарску производњу, или обављају други облици пољопривредне производње, као што су узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и др. прерада пољопривредних производа или друге активности као што су сеоски туризам или стари занати.

Пољопривредно газдинство уписује се у Регистар као корисник земљишта на основу:

1) права својине;

2) решења – извода о расподели комасационе масе;

3) уговора о закупу или уговора о уступању земљишта на коришћење под условом да ти уговори нису закључени са правним лицем, осим ако је закуподавац министарство надлежно за послове пољопривреде, односно црква и верска заједница, с тим да рок важења тих уговора не може да истекне пре 31. октобра у години на коју се односи упис или обнова регистрације у Регистру;

4) права коришћења пољопривредног земљишта у друштвеној својини стеченој теретним правним послом.

Уз уредно попуњени обрасци (добијају се у Управи за Трезор), подноси се следећа документација:

1) лична карта носиоца породичног пољопривредног газдинства (фотокопија и оригинал на увид);

2) извод из катастра непокретности (препис листа непокретности) за све катастарске парцеле које се пријављују (оригинал или оверена фотокопија), без обзира на основ коришћења (на основу права својине, на основу коришћења друштвене својине по извршеном попису и евиденцији имовине привредног субјекта, на основу права закупа земљишта и на основу давања земљишта на коришћење), осим у случају коришћења пољопривредног земљишта по праву из поступка комасације, у ком случају се не подноси извод из катастра, односно извод из земљишних књига, већ решење – извод о расподели комасационе масе. У случају да није успостављен катастар непокретности, а подаци из преписа поседовног листа и извода из земљишних књига нису истоветни, предност имају подаци из земљишних књига

3) доказ о отвореном наменском рачуну код банке, на који се усмеравају средства остварена по основу кредита, премија, регреса и субвенција (уговор о отварању рачуна, потврда банке или фотокопија чековне картице).

Упис у РПГ је бесплатан и добровољан. Приликом прве регистрације, пољопривредник се изјашњава да ли је његово пољопривредно газдинство комерцијално или некомерцијално породично пољопривредно газдинство.Povezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept