Početna » КАКО ОД 17. МАЈА, ПРИЈАВИТИ ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА? ДЕТАЉНО ОБЈАШЊЕЊЕ

КАКО ОД 17. МАЈА, ПРИЈАВИТИ ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА? ДЕТАЉНО ОБЈАШЊЕЊЕ

Од 17. маја 2023. године, подношење пријаве за оснивање привредног друштва у Агенцији за привредне регистре (АПР) је могуће извршити искључиво у електронској форми, односно електронски, путем посебне корисничке апликације (еРегистрација).


Дакле, обавезна електронска пријава оснивања привредног друштва у АПР-у значи да папирну пријаву за оснивање привредног друштва није више могуће подносити.
Обавезна електронска пријава регистрације оснивања односи се на следеће правне форме привредног друштва:
✓ Друштво са ограниченом одговорношћу (ДОО),
✓ Ортачко друштво (ОД),
✓ Kомандитно друштво (KД) и
✓ Акционарско друштво (АД).
Потребно је да подносилац пријаве поседује:

квалификовани електронски сертификат (електронски потпис), издат од сертификационог тела у Републици Србији, инсталиран читач електронских картица и инсталирану НЕXУ апликацију за електронско потписивање (уколико већ имате инсталирану НЕXУ
апликацију обавезно преузмите нову верзију овде),

Виса, МастерЦард или Дина платну картицу за онлајн плаћање накнаде.
Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

1. мај 2023. године
Бранкова 25
Б е о г р а д

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ

еРегистрација оснивања привредног друштва се врши путем апликације Агенције за привредне регистре.
Најпре, корисник треба да креира налог на Порталу еИД.гов.рс, уколико први пут приступа систему. Уколико корисник већ има кориснички налог у систему, онда може са истим налогом да приступи и апликацији за еРегистрацију оснивања привредног друштва.
Пријава АПР налогом биће омогућена до 01.06.2023 године, а након тога ће бити доступна искључиво пријава преко Портала еИД.гов.рс.
Водич у сликама кроз е-регистрацију ДОО-а и Упутство за кориснике (у пдф формату), могу олакшати коришћење услуге еРегистрација оснивања привредног друштва. У Водичу је представљен пример за оснивање ДОО-а, у којем члан ДОО-а сâм за себе подноси пријаву, има једнодомно управљање и нема уплаћени улог.
Онлајн плаћање накнаде за оснивање привредног друштва врши се у систему Виса, МастерЦард или Дина платном картицом.
Начин плаћања објашњен је у Техничком упутству за електронско плаћање накнаде.
Електронски потпис се користи за потписивање електронске регистрационе пријаве, али и за потписивање докумената, који се прилажу уз пријаву.
Прилагање електронских докумената и дигитализација
У поступку електронске регистрације, сви документи који се прилажу морају бити у електронској форми.
Овде је потребно разликовати документе које оснивач (или његов пуномоћник) сâм изворно саставља у електронској форми (као што је нпр. оснивачки акт) и потписује га својим електронским сертификатом од докумената које издају трећа лица или државни
органи и која морају бити оверена електронским печатом или потписом овлашћеног лица тог лица/органа који је документ издао (нпр. ако се прилаже електронска потврда банке о уплати оснивачког улога, онда она мора бити потписана електронским сертификатом овлашћеног лица банке).
Ако оснивач региструје привредно друштво, а нека од докумената, која је дужан да приложи, не поседује у електронској форми, онда на располагању има могућност дигитализације, односно претварања једног документа из папирног у електронски облик (који се сматра копијом). Да би копија била верна оригиналу, односно да би електронски докуменат који се прилаже имао исту правну снагу као оригиналан папирни документ, потребно је да буде оверен (потписан) електронским потписом:

1) лица које је документ издало (нпр. папирну потврду банке о уплати оснивачког
улога треба да овери овлашћени службник банке својим електронским
потписом) или
2) лица које је законом овлашћено за оверу преписа (јавни бележник – нотар) или
3) адвоката који је уписан у именик адвоката Адвокатске коморе Србије (уз услов
да је тај адвокат истовремено и пуномоћник који подноси регистрациону
пријаву).
Потписивање електронског документа може да се обави коришћењем одговарајућег програма (нпр. Адобе Ацробат Реадер) или коришћењем бесплатне услуге за електронско потписивање докумената која се налази на интернет страни Агенције за привредне регистре.

Решење о оснивању привредног друштва у форми електронског документа
Решење о оснивању привредног друштва у форми електронског документа, донето у пдф форми и потписано електронским потписом регистратора, доставља се на унету адресу за пријем електронске поште, или се може преузети из саме апликације након
електронске регистрације.
Ни једна институција не сме да условљава спровођење одређене процедуре прилагањем решења о оснивању у папирној форми уместо решења у електронској форми. За случај да је неопходно поседовање решења у папирној форми, потребно је
АПР-у поднети:

захтев за издавање преписа овереног одштампаног примерка електронског
документа – решења издатог у електронској форми,

доказ о уплати накнаде од 1.900,00 динара.
Питања у вези са еРегистрацијом оснивања једночланог и вишечланог ДОО можете упутити и инфо центру АПР-а на број телефона 011 418 1000 или на имејл адресу инфо@апр.гов.рс. На располагању Вам је и техничка подршка АПР-а која пружа помоћ око апликације и њихова адреса је сд@апр.гов.рс.
Напомене за подношење електронске пријаве
Систем за подношење електронскепријаве оснивања је осмишљен тако да усмерава корисника током уноса података да исправно и у складу са релевантним прописима попуни регистрациону пријаву. На овај начин, отклањају се најчешћи недостаци у
пријави који доводе до негативне одлуке регистратора. Ипак, систем није у могућности да препозна све могуће грешке, те је свакако неопходно да се корисник претходно добро информише на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре
(www.апр.гов.рс), у погледу прописаних услова за регистрацију. Систем за подношење електронске пријаве оснивања је осмишљен тако да усмерава корисника током уноса података да исправно и у складу са релевантним прописима попуни регистрациону пријаву. На овај начин, отклањају се најчешћи недостаци у пријави који доводе до негативне одлуке регистратора. Ипак, систем није у могућности да препозна све могуће грешке, те је свакако неопходно да се корисник претходно добро информише на званичној интернет страници Агенције за привредне регистре (www.апр.гов.рс) у вези са прописаним условима за регистрацију.
Напомињемо да регистратор проверава испуњеност услова за регистрацију (да ли је назив резервисан или заузет у тренутку регистраторовог одлучивања, да ли су подаци из пријаве истоветни подацима из оснивачког акта итд) на основу поднете
регистрационе пријаве, па иако апликација у великој мери сама указује на неисправно унете податке, може се десити да успешно поднета е-пријава буде одбијена од стране регистратора из разлога који су прописани законом.You may also like

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2024 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept