Početna » КАКВЕ НОВИНЕ НАМ НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ И ПОПРАВЦИ ПОЛОВЊАКА ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН

КАКВЕ НОВИНЕ НАМ НА ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ И ПОПРАВЦИ ПОЛОВЊАКА ДОНОСИ НОВИ ЗАКОН

Све што треба да знате на једном месту

од Паланка данас
0 Коментар

Нацрт Закона о безбедности саобраћаја осим строжих казни у смислу одузимања возила возачима због тежих прекршаја, регистрацију олдајмера, „сређивање“ светлосне сигнализације на пругама, доноси новине и у вези са техничким прегледом и преправком увезених, употребљаваних аутомобила, такорећи половњака.Наиме, ако нацрт буде усвојен, контролор техничког прегледа возила може бити само особа која има важећу дозволу односно лиценцу за контролора са роком важења од 5 година, а не 3 како стоји у садашњем документу.

Ову дозволу контролима техничког прегледа издаје Агенција за безбедност саобраћаја.

Мења се и члан 264 који се односи на редован технички преглед. У њему се наиме, проширује дејство изузетка за новопроизведена возила од правила за редовне техничке прегледе тиме што се обухвата и редован шестомесечни технички преглед, поред редовног годишњег техничког прегледа.

Такође, и возила која се користе за обуку кандидата за возаче од обавезе редовног шестомесечног техничког прегледа.

После става 12 у овом члану додаје се став 13, који гласи:

– Новопроизведено возило (возило које је произведено у години која претходи датуму прве регистрације, односно у години када се први пут региструје), које је први пут регистровано у Републици Србији, првом редовном техничком прегледу подвргава се најкасније након две године од дана прве регистрације – пише у Нацрту.

Нацрт уређује и област преправке аутомобила, тачније Испитивање возила, односно члан 249 постојећег Закона.

Став 2 овог члана се мења, и уместо „возила која се преправљају“ убудуће би требало да пише „возила која се увозе као употребљивана“. Ради се дакле о половљацима.

– Показало се да је досадашњи недостатак одредаба овог члана представљао препреку за преправке употребљаваних моторних возила, када се приликом њиховог увоза утврди да нису у потпуности усаглашена са једнообразним техничким условима у складу са Споразумом о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа, што је дугогодишња успешна пракса у развијеним државама, попут Савезне Републике Немачке – наводи се у образложењу нацрта и додаје:

– Неусаглашености моторних возила намењених тржиштима у којима се не спроводе једнообразни технички услови за возила се у неким случајевима могу отклонити преправкама, углавном на светлосним и светлосно-сигналним уређајима, уређајима за контролу и давање знакова (односно инструмент табли возила), уз утврђивање граничних вредности издувне емисије. Испитивање ће се вршити према ближим условима у пропису о испитивању возила у одговарајућој процедури. Такође, дати су одређени изузеци за возила министарства надлежног за унутрашње послове, министарства надлежног за послове одбране, Војске Србије или служби безбедности Републике Србије, возила која се користе за инфраструктурне пројекте и за олдтајмере.

Члан се, наиме, шири, после става 13, додају му се ставови 14, 15 и 16. Њиме се дефинишу изузеци од ових правила, а углавном се односе на возила која се користе у државној администрацији или за потребе радова које изводи држава, односно инфраструктуних пројеката.

– Одредбе овог члана не примењују се на возила, њихове уређаје, склопове и опрему, док их користе министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове одбране, Војска Србије или службе безбедности Републике Србије. Одредбе овог члана не примењују се на возила, њихове уређаје, склопове и опрему који се користе искључиво у сврхе реализације инфраструктурних пројеката. Сагласност на увоз ових возила издаје министарство надлежно за послове саобраћаја, на захтев министарства у чијем делокругу је реализација инфраструктурног пројекта. Ово изузеће се односи само на период трајања инфраструктурног пројекта.

Наредни 250 члан, у Нацрту дефинише како се преправка аутомобила, у ствари може извршити.

У постојећем, важећем документу, у ставу 1 сада пише да се “ преправка возила, осим у случају уградње, односно изградње уређаја за погон на алтернативна горива, уградње, односно изградње дуплих ножних команди за обуку возача и преправки возила ради прилагођавања за употребу од стране особа са инвалидитетом мора бити извршена у складу са смерницама које одређује произвођач возила које се преправља или на начин за који је произвођач, односно представник произвођача у Републици Србији, потврдио да се може извести на возилу, осим ако не постоји произвођач, односно представник произвођача у Србији када се преправка може извршити без испуњавања овог услова.“

У Нацрту, ставу 1 прописује да се „преправка може извршити на основу смерница произвођача, осим у случају када произвођач, односно представник произвођача у Републици Србији, да сагласност да се преправка може извршити уз одступање од смерница произвођача. Такође, у случају да задату преправку не постоје смернице произвођача возила, предвиђено је да се преправка може извршити према правилима струке, уз испуњење захтева прописа који ближе уређују испитивање возила.“

Прецизиран је и степен образовања који се захтева за лице које сачињава и потписује техничку документацију на основу које се врши појединачна врши производња, односно преправка возила.

Та особа уместо да има „завршене најмање академске студије другог степена (мастер)“, мора да има „најмање стручни назив мастер инжењер машинства, односно дипломирани инжењер машинстваˮ.Povezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept