среда, мај 29, 2024
Početna » КО И КАКО СМЕ ДА КОНТРОЛИШЕ ЕЛЕКТРИЧНО БРОЈИЛО?

КО И КАКО СМЕ ДА КОНТРОЛИШЕ ЕЛЕКТРИЧНО БРОЈИЛО?

од Паланка данас
0 Коментар

Електрична бројила, уређаји који мере утрошак струје у домаћинству, морају да буду обележена посебним пломбама које означавају да су она исправна, односно правилно баждарена. Многа од њих то нису, па се често дешава да због тога Електродистрибуција потрошаче оптужи како су нелегално користили струју, кажу за Нову економију.„Често добијајамо рекламације и притужбе грађана на Електродистрибуцију, из свих градова у Србији. Један заједнички именитељ свим тим притужбама је – аљкавост у раду и неодговорност (надлежних)“, каже за Нову економију представник тог удружења, инжењер, Радомир Ћириловић.

Он додаје како је то континуирана лоша пракса, и проблем који се не отклања, и поред тога што су домаћа удружења за заштиту потрошача „много пута интервенисали у вези са (овим) питањем“.

„Скрећемо пажњу на често неосноване отужбе Електродистибуције да поједини грађани користе електричну енергију мимо мерног уређаја, односно оптужују их да краду струју, просто речено. Међутим, то ничим не доказују. У пракси имамо пуно предмета где они заиста немају материјални доказ за такву тврдњу“.

На крају, након замене бројила и „свођења“ рачуна у надлежној Електродистрибуцији, испоставило да је оптужба неоснована.

Ћириловић каже и да у Електродистрибуцији на тај начин чине непоштену пословну праксу тако што потрошача „доводе у заблуду“.

„Дакле шта се дешава у случају да Електродистрибуција дође и отвори орман (или неки њихов инкасант), он затекне кобојаги, што би народ рекао откинуту пломбу“, додаје Ћириловић.

Он подсећа да пломбе на бројилу не сме нико да дира и које говоре када је баждарен мерни уређај.

Тамо има утиснуто која је година (023, 022, 012…) када је баждарен уређај.

Све докле се ту налазе пломбе, на основу којих се може визуелно може утврдити да ли вам је мерни уређај баждарен, он се третира као исправан.

„У СРБИЈИ ЈЕ БАЖДАРЕНО САМО 600.000 БРОЈИЛА“
„Ми имамо 3,6 милиона мерних уређаја у Србији. Од тога, по некој нашој евиденцији и информацији, сазнањима, негде око 600.000 се само уредно одржавају и баждаре, сходно Закону о метрологији, Закону о енергетици, Уредби о испоруци електричне енергије и другим актима, односно подзаконским актима“, објашњава Ћириловић.

Он подсећа да је, у вези са свим мерним уређајима, круцијални и есенцијални закон, осим Закона о енергетици и Закон о метрологији.

Како објашњава, према закону, корисници мерних уређаја, дужни су да подносе на оверавање мерила у складу са Законом о метрологији и прописима донетим на основу овог закона.

Како додаје наш саговорник, један од битних прописа је Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли.

Затим, дужни су да воде евиденцију о мерилима која садржи, нарочито, податке о почетку, употреби, као и о одржавању и употреби мерила, у складу са прописима.

Власници, односно, корисници мерила дужни су да мерило које више не употребљавају на видном месту означе ознаком мерило није у употреби.

Одредба Ћлана 26. Закона о метрологији, говори нам да је обавеза имаоца, односно корисника мерила (не само што се тиче бројила, него и гасомера, водомера и осталог) а ближе се регулише (наведеним) правилником где се тачно каже у ком року мерило мора да се баждари, подсећа наш саговорник.

ЗА КРАЂУ СТРУЈЕ ПОДНОСИ СЕ КРИВИЧНА ПРИЈАВА
Када сваког месеца дође инкасант да нам очита утрошак електричне енергије, он има увид о стању мерила, односно бројила, визуелно утврђујући да ли је пломба на бројилу оштећена.

Међутим, деси се, на пример, да Електродистрибуција терети потрошача да је крао струју за годину уназад, што је „апсолутно некоректно“, каже Ћириловић.

„Прво, чиме он доказује уколико посумња да је неко користио електричну енергију мимо бројила или је оштетио пломбу? Они су дужни да поднесу кривичну пријаву против тог потрошача, јер је то кривично дело. Па кад ниси поднео пријаву као дистрибутер који су ти аргументи да је неко оштетио пломбу да би нешто урадио против закона“, наглашава наш саговорник.

Према Ћириловићевом мишљењу, то је основа, али они иду на (такозвани) „систем АПП – ако прође, прође“.

Према важећем правилнику рок за баждарење бројила је 12 година.

„Онда позову потрошача и кажу, ево пломба је откинута, постоји основана сумња да сте ви крали струју. И онда, шта ће потрошач, као економски слабија страна, поготову ако није едукован о својим правима, кад вас уплаши, каже дођите да се договоримо“, додаје представник Просперотета.

Како Ћириловић подсећа, према и Закону о заштити потрошача и Закону о облигационим односима потраживање за утрошак електричне енергије исто као и за комуналне рачуне застаревају за годину дана.

Онда надлежни за наплату утрошене струје, како наглашава представник Просперитета, узму годишњи просек утрошка, колико би потрошач требао евентуално да потроши и то му наплате.

„Натерају вас да потпишете уговор о репрограму тог дуга од неких 600.000 или 700.000 динара. Ви се не жалите, него једноставно збуњено одете кући, бесни, питајући се како, па ја нисам крао. Ко гарантује да тај инкасант није откинуо пломбу са бројила или неко лице којем је било приступачно бројило, у смислу да није био закључан разводни ормар, да је доступан неовлашћеном лица“, каже Ћириловић.

Према његовом мишљењу, предузеће које је монополиста не може тако да се понаша, да ад хоц неког оптужи да је крао струју.

Оно што је такође битно, како додаје саговорник Нове економије, да су за периодична оверавања електричних бројила одговорна она лица која продају електричну енергију.

Такође, према важећем (наведеном правилнику) временски интервал за периодично оверавање (једну врсту баждарења) електричних бројила је 12 година.

„Уколико је бројилу истекао рок баждарења, а у Србији је од 3,6 милиона исправно само 600.000 бројила, сва остала могу да се третирају као неисправна. Преко њих се види да Електродстрибуција чини прекршај и када би дошло до судског поступка, њих би на суду добили“, додаје Ћириловић.

ВАНРЕДНО БАЖДАРЕЊЕ БРОЈИЛА
Ћириловић каже и да ванредном оверавању подлежу мерила којима је због квара, односно других техничких недостатака током важења државног жига извршена поправка, као и мерила којима периодично оверавање није извршено у прописаном року.

Саговорник Нове економије каже и да мерила која нису баждарена, морају да се баждаре ванредно. Он напомиње и да постоји нешто у пракси надлежних из електродистрибуције што је сумњиво заштитницима потрошача.

„Ако Електродистрибуција оптужује неосновано и без аргумената потрошача, да је користио електричну енергију мимо бројила, или је скинуо пломбу, требало би да уруче запсник потрошачу, када дођу и констатују једну такву ствар. Логично би било да они потрошачу омогуће да он присуствује контроли тог мерног уређаја и да види шта је у питнају“, каже Ћириловић.

ЗАПИСНИК О КОНТРОЛИ БРОЈИЛА
Постоји типски записник о контроли мерног уређаја и мерног места. Тамо се тачно зна шта се попуњава, почев од основних података о бројилу, чак у десној страни у једном углу пише 023, 022, у две коцкице пише до када је баждарено, кажу у Просперитету.

„Члан 30. Закона о метрологији каже да мерило чији је жиг, односно уверење о престало да важи, не сме се користити. Такође, мерило престаје да важи ако је истекао рок на жигу, ако је на мерилу извршена поправка која може туицати на његове метролошке карактеристике“, додаје Ћириловић.

Како наглашава, због свега тога, потрошачи треба да строго воде рачуна кад им истиче рок баждарења бројила.

„Можда баш ваше бројило није баждарено у законском року, пре три године да је истекао рок. Све те три године је наплата електричне енергије противзаконита.

Како додаје, ако је Електродистрибуција нешто поправљала на мерилу, мора да га скине и да га подврне баждарењу, односно контроли. Међу разлозима за ново баждарнеје, такође може да буде и промена места уградње мерног места, као и оштећење.

Ако се премести то мерило, на друго место у оквиру стана иили куће, оно губи својства метролошке карактеристике које су прописане.

Такође, како Ћириловић додаје, Члан 25. Закона о енергетици каже да се мерила употребљавају у складу са њиховом наменом, као и да морају да испуњавају прописане услове, што се поклапа се са Законом о метрологији.

„ПРОВЕРИТЕ СВОЈЕ БРОЈИЛО, БАРЕМ ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО“
Ћириловић објашњава да се неправилност бројила одређује на основу Закона о енергетици, Члан 198. каже да је неовлашћена потрошња електричне енергије, потрошња без одобрења за прикључење, значи кад се неко на дивље прикључи.

Затим ту је и потрошња са одобрење пре испуњења услова за прикључење, као и потрошња након извршене обуставе испоруке електричне енергије, као ин потрошња мимо мерног уређаја или преко мерног уређаја на коме је онемогућено правилно мерење или регистровање утрошене електричне енергије (овде се подударају неке одредбе Закона о енергетици са одредбама Закона о метрологији).

Такође су и разлози оштећење пломбе, како и њеног жига од стране крајњег купца електричне енергије, све уз услов да се утврди разлог неправилности мерења.

Али, према његовим речима, надлежни у таквим ситуацијама често поступају паушало, отприлике, па је најбољи начин да се све то спречи редовна контрола бројила од стране потрошача.

„Пошто је то у Србији масовна појава за пломбе и жигове (на струјомерима), који се оштете, саветујем потрошаче да строго воде рачуна да свој мерни уређај држе под контролом, односно недоступан за неовлашћено лице и да повремено провере свој мерни уређај. Проверите, отворите једном или два пута месечно разводни ормар, да видите да ли су пломбе на мерном уређају“, саветује Ћириловић.

Ако утврдите да случајно недостаје пломба, или је евентуално мерни уређај на неки начин оштећен, или сам жиг, о томе треба обавезно обавестити дистрибутера

Према његовим речима, потрошач је са те стране миран и са себе је скинуо одговорност.Ипак додаје, да нико од потрошача не зна нити треба да зна када се бројила подвргавају периодичним прегледима и жигосањима, јер је о томе дужан да води рачуна и евиденцију дистрибутер.

Контролу мерних уређаја, како наглашава, требало би да врши неутрална стручна установа, али је питање да ли ЕПС шаље мерне уређаје Дирекцији за мере и драгоцене метале, која је лиценцирана стручна установа и која би требало да буде акредитована независна установа да врши контролу свих мерних уређаја.

новаекономија.рсPovezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept