Početna » МЛАДИ ДОБИЈАЈУ И ПО 500 ЕВРА МЕСЕЧНО: Ово су услови које морају да испуне

МЛАДИ ДОБИЈАЈУ И ПО 500 ЕВРА МЕСЕЧНО: Ово су услови које морају да испуне

Студентске стипендије су значајна афирмација за рад и труд током школовања. Врсте стипендије могу бити различите, а у Србији су тренутно најзначајније оне које додељују Министарство просвете, Министарство науке, технолошког развоја и иновација и Министарство одбране, као и Фонд за младе таленте. Поред напоменутих стипендија, постоје и општинске, односно градске стипендије, али и оне из приватних фондација и међународних фондова. Износи могу да иду и до 510 евра месечно, а ми вам у наставку доносимо све детаље.

од Паланка данас
0 Коментар

Овај вид помоћи студентима се најчешће остварује кроз новчану помоћ, финансирање стучног боравка у иностранству или кроз обезбеђивање неког другог вида помоћи за сам процес учења као што су простор или опрема. У складу с тим, стипендије се деле на потпуне и делимичне. Кад посматрамо износе могу да буду и више него значајни и да се мере у стотинама евра месечно и све то се може узети као озбиљна помоћ државе младима.Значајно је истаћи да су стипендије, за разлику од студентских кредита, неповратне, односно студенти нису касније у обавези да враћају новац држави.

Кључно је да студент има право на коришћење само једне стипендије. У случају да он добије право на више различитих стипендија, мора се одлучити за једну и тада има обавезу да о томе обавести институцију од чије стипендије одустаје.

Стипендије Министарства просвете: Од 130.000 динара до преко 300.000

Најпознатије су стипендије које додељује Министарство просвете. Према званичним подацима, Министарство просвете је за ову школску годину одобрило 9.343 стипендије најталентованијим студентима у Србији.

У оквиру помоћи државе младима, додељују се „класичне“ или редовне студентске стипендије, али и стипендије изузетно надареним ученицима и студентима, студентске стипендије студентима који се образују за недостајућа занимања у области просвете, за студенте докторских академских студија, за постдокторанде, за младе истраживаче – ученике, као и за ромске ученике и студенте.

Стипендисти добијају 13.000 динара током десет месеци преко рачуна овлашћене банке.

Право да се пријаве имају студенти од прве до пете (односно шесте) године основних студија, студенти друге и треће го­дине струковних студија и студенти другог и трећег степена студија, који су одмах по завршетку основних студија наставили студије другог, односно трећег степена студија и уколико испуњавају остале услове у складу са законом и правилником, гласе званични услови.

Да би успешно конкурисали за стипендију, студети морају да испуне следеће критеријуме:

– да су студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
– да су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије.
– да нису у радном односу.
– да имају држављанство Републике Србије.
– да имају пребивалиште у Републици Србији.
– да нису губили ниједну годину током студија, уз максималну ефикасност током студирања.
– да су према наставном програму високошколске установе на којој студирају положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену најмање 9,00 (девет).

Успех у претходном школовању и ефикасност студирања, који се рачунају кроз бодове, две су ставке на основу којих се рангирају студенти за доделу стундентске стипендије.

Стипендије Министарства просвете из осетљивих друштвених група

Посебна категорија су стипендије за студенте из осетљивих друштвених група и они имају право да се посебно рангирају и за њих се одвајају посебна средства из буџета.

Ту спадају студенти без родитељског старања, они из једнородитељске породице, припадници ромске националне мањине, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима, студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ, избеглице и расељени студенти, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти.

Стипендије Министарства просвете за надарене студенте

Према подацима Министарства просвете, право на ову стипендију имају одлични ученици средњих школа који освоје једно од прва три места на одговарајућем такмичењу и студенти од треће године студија, који су током студирања остварили просечну оцену најмање 9,00 и нису губили ниједну годину.

Током 12 месеци добија помоћ државе односно новчани износ од 15.000 динара за ученике, 24.000 динара за студенте основних и мастер студија и 30.000 динара за студенте докторских студија.

На конкурс се могу пријавити студенти од треће године студија (120 ЕСПБ) и студенти на мастер и докторским студијама и то уколико су одмах наставили школовање по завршетку основих студија.

За ову стипендију је специфично што студенти морају полагати стандардизоване тестове. Од тога су изузети ученици и студенати уметничких школа и академија који нису на теоретском одсеку.

Стипендије Министарства просвете за недостајућа занимања у просвети

Ова врста новчане помоћи се додељује у 12 месечних рата од стране државе како би се подстакли ученици који бирају дефицитарне послове и значајни су за образовни систем Републике Србије. То су области математике, физике, информатике енглеског језика, српског језика и књижевности, те немачког језика.

Након стипендије је обезбеђено сигурно радно место, односно стипендисти су заправо у обавези да у року од две године од дипломирања прихвате посао у школи на територији наше земље који им се понуди и да остану ту да раде најмање онолико колико су примали стипендију.

Поред стандардних критеријума који важе за све врсте стипендија, они морају и да положе тест Националне службе за запошљавање.

Стипендије Фонда за младе таленте

Ова стипендија је позната као Доситеја и додељује се најуспешнијим студентима. У питању је стипендирање до 1.050 најбољих студената завршне године основних академских студија и интегрисаних академских студија и до 500 студената завршне године мастер академских студија са високошколских установа чији је оснивач Република Србија, гласи званичан опис конкурса.

Различити су научно-образовни профили за које се додељује ова стипендија. Највећи број се додељује у области друштвено-хуманистичних наука, затим иду медицинске, природно-математичке и технолошко-технолошке науке, поље уметности, као и инердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних студија.

Послед уобичајених услова да државне стипендије које смо већ поменули, за ову је неопходно да подносиоци захтева за исту нису старији од 25 година (за основне студије), то јест 27 година (за мастер студије), стоји на сајту ФМТ. Износ се утврђује на основу усвојеног буџета за ту годину, па зато вараира.

Стипендије Министарства науке, технолошког развоја и иновација: Три врсте стипендија
На званичном сајту овог министарства се може видети да се под њиховим покровитељством додељују три врсте стипендија: Стипендије младим истраживачима, Стипендије докторандима и стипендија постдокторандима.

Званично, прва категорија се додељује ученицима завршних разреда (3. и 4) средње школе који су исказали способност у бављењу истраживачким радом и освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама знања (светским, европским или балканским), из научних области: природно-математичке, техничко-технолошке, биотехничке, медицинске, друштвене и хуманистичке науке.

Право на конкурс за стипендије за докторанте имају дипломирани студенти уписани на докторске академске студије на високошколској установи чији је оснивач Република Србија рођени 1996. године или касније, држављани су Републике Србије, са пребивалиштем на територији Републике Србије, незапослени су, а на претходно завршеним нивоима студија има укупну просечну оцену најмање 8,50 из свих научних области.

И важно је „да не користи друге стипендије или кредите, односно да у случају добијања стипендије Министарства престане са њиховим коришћењем“. Ове године ју је добило 169 од 180 пријављених кандидата.

Стипендије Министарства одбране и до 60.000 динара месечно

Стипендисти Министарства одбране за школску 2023/2024. на академским студијама добијаће 50.000 динара месечно, а за оне мастер студијама предвиђено је 60.000 динара. У питању је десет једнаких месечних рата које ће на рачуну студената бити уплаћиване до 15. у месецу.

Укупно 56 студената ће имати право на то, односно њих 19 са треће и четврте године основних академких студија и 37 мастер студената академских студија.

Критеријуми за добијање војне стипендије су стандардни као и за већину осталих стипендија, с тим да имају и услов који гласи: „Стипендија се додељује студенту под условом да прихвати да ступи у службу у Министарство одбране и Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања стипендирања“, наводи се на сајту Министарства одбране.

Поред тога, имају још неке специфичне услове за будуће стипедисте:

– да су здравствено способни и да задовољавају критеријуме психолошке процене за службу у Војсци Србије;
– да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности – да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
– да су уписали студије које одговарају наведеним образовним профилима.

Међународне стипендије

Међународне стипендије додељују се на основу билатералних споразума које је Министарство просвете потписало са другим државама. Студентима су тренутно доступне стипендије 14 земаља света: Кине, Руске Федерације, Пољске, Украјине, Индонезије, Мађарске, Румуније, Бугарске, Кореје, Јапана, СД Баварске, Велике Британије, Словачке и Ирана.

Стипендије се додељују за основне, мастер, докторске студије, за боравак истраживача у иностранству у трајању од неколико месеци, као и за курсеве за учење страних језика, стоји на сајту Министарства просвете.

Друге врсте стипендија

На званичном сајту Министарства спорта Републике Србије се у одељку Финансирање спортиста може видети да ово министарство додељује стипендије за спортско усавршавање спортиста аматера, обрада документације и израда решења о додели стипендија за спортско усавршавање, као и израда предлога решења о распореду средстава за стипендирање.

Што се тиче поља уметности, једна од могућности за подстицање и помоћ студентима је умањење школарине које нуди Факултет савремених уметности (ФСУ), а за тај њихов програм се могу пријавити сви студенти друге, треће и четврте године основних студија на било ком студијском програму овог факултета. Организовање изложби, награђивани радови, запажене улоге на флилму или у позоришту су неки од главних услова.

У Србији су многобројне фондације како домаће тако и иностране које финансијски помажу истакнуте младе појединце у ускостручним областима.

Извор: Информер/БлицPovezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept