Početna » НОВА ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА: Држава одвојила 800 МИЛИОНА, а ево о чему је реч

НОВА ДРЖАВНА ПОМОЋ ЗА МАЛА ПРЕДУЗЕЋА: Држава одвојила 800 МИЛИОНА, а ево о чему је реч

Мала предузећа имаће прилику да добију финансијска средства за набавку опреме у току 2024. године, кроз програм државе.

Реч је о Програму подршке малим предузећима за набавку опреме у 2024. години, а чија су средства опредељена Законом о буџету Србије.Мала предузећа имаће прилику да добију финансијска средства за набавку опреме у току 2024. године, кроз програм државе.

Субвенције, односно помоћ државе је јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а опредељена су средства у износу од 2.000.000.000,00 динара. Од наведених средстава, 800.000.000 динара намењено је управо за мала предузећа.

Средства Програма користиће се за суфинансирање набавке нове грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова у износу до 40% од укупних средстава Програма.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије, пословним банкама и лизинг компанијама.

Циљ је да мала предузећа остваре раст прихода, запосле више људи али и унапреде своју производњу.

Средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање набавке:

1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:
1.1 производне опреме и/или машина;
1.2 транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
1.3 делова, специјализованих алата за машине;
1.4 машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;
2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:
2.1 грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.
Средства за реализацију Програма се не могу користити за:

1) порез на додату вредност (у даљем тексту: ПДВ);

2) покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и манипулације и др.;

3) покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем банкарског кредита, односно финансијског лизинга, као што су трошкови: камате, трошак кредитног бироа за корисника, уписа залоге у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР), осигурања покретности, курсних разлика и сл.;

4) рефундацију средстава за већ набављену опрему;

5) зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредита;

6) набавку опреме коју подносилац захтева за доделу бесповратних средстава сам производи;

Трошкови монтаже, инсталирања опреме, и обуке могу бити признати уколико су исказани као посебне ставке на истој профактури.

Како опрема може да се набави?

Опрема која је предмет Програма, односно за чију се набавку додељују бесповратна средства, не може бити купљена од физичког лица, осим ако је продавац опреме предузетник.

Опрема не сме да буде испоручена нити плаћена делимично или у целости пре датума доношења решења о додели бесповратних средстава.

Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке/лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит, односно финансирање, могу остварити право на суфинансирање до 50% нето вредности набавке опреме.

Привредни субјект је у обавези да обезбеди учешће у висини 5% нето вредности опреме коју набавља, док ће се преосталих 45% нето вредности опреме коју набавља обезбедити из кредита пословних банака или финансијског лизинга, лизинг компанија укључених у спровођење Програма.

Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 50% од нето вредности опреме која се набавља не може бити мањи од 500.000,00 динара, нити већи од 5.000.000,00 динара.

Постоје следећа ограничења у погледу висине бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2023. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања:

– један запослен – до 1 милион динара;
– од два до пет запослених – до 2,5 милиона динара;
– шест и више запослених – до 5 милиона динара.You may also like

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2024 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept