Početna » ПАЛАНАЧКИ ДОМ ЗДРАВЉА РАСПИСАО КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ТРИ ЛЕКАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ПАЛАНАЧКИ ДОМ ЗДРАВЉА РАСПИСАО КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ТРИ ЛЕКАРА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

На основу члана 16. Статута Дома здравља Смедеревска Паланка и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, br. 96/19) и Одлуке директора Дома здравља Смедеревска Паланка бр. 3875 од 27.11.2023. године, Дом здравља Смедеревска Паланка, расписује ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ.


 

                                           ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – ТРИ (3) извршиоца, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА КОЈИ СУ ОДСУТНИ ЗБОГ ОБАВЉАЊА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ, са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Смедеревска Паланка; Поред општих услова, посебни услови за заснивање радног односа су:
 • високо образовање: на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.
 • Заинтересовани кандидати подносе:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Извод из матичне књиге рођених,
 • Уверење о држављанству,
 • Диплому о завршеном факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Лиценцу,
 • Уверења и потврде о радном искуству.
 • Предност ће имати кандидати са радним искуством на истим пословима у здравственим установама. Лекарско уверење (подноси кандидат који буде изабран на конкурсу) Докази о испуњености услова за заснивање радног односа на напред наведено радно место подносе се у оригиналу или овереним копијама не старијим од 6 месеци.
  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за правне и опште послове Дома здравља Смедеревска Паланка или послати на адресу:
  Дом здравља Смедеревска Паланка ул. Кнеза Милоша бр. 4, 11420 Смедеревска Паланка.
  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који се буду јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података, који могу бити важни за одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима. За све информације можете се обратити на телефон 026/319-933

в.д. директора
Дома здравља Смедеревска Паланка
др Милан С. МатејићYou may also like

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2024 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept