Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Владе Републике Србије упутио је упозорење за предузимање превентивних и оперативних мера у циљу спречавања и отклањања последица временских непогода и заштите живота људи, материјалних и културних добара, као и спремности за евентуално суочавање са ризиком од поплава и појаве бујичних поплава и могућности хитног реаговања.