Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Владе Републике Србије саопштило је да је Народна скупштина усвојила синоћ, 28. априла, на Међународни дан безбедности и здравља на раду, после 18 година, нови Закон о безбедности и здрављу на раду, који у систем заштите права радника уводи низ новина и који је у потпуности усаглашен са европским стандардима.