Министарство просвете Владе Републике Србије саопштило је да је Радна група за превенцију и спречавање насиља у систему образовања и васпитања дефинисала листу законских и подзаконских аката које је потребно променити како би се примениле мере које је усвојила ова радна група на седници одржаној 20. децембра.