Početna » НАЦРТ ИЗМЕНА ЗАКОНА ПРЕДВИЂА БЕСПЛАТНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОД, ГАСОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ…

НАЦРТ ИЗМЕНА ЗАКОНА ПРЕДВИЂА БЕСПЛАТНО ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОД, ГАСОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈУ…

од Паланка данас
0 Коментар

Нацрт измена Закона о планирању и изградњи предвиђа да сви објекти морају да буду бесплатно прикључени на постојећу инфраструктуру, а посебно на водовод, канализацију, гасовод и даљинско грејање.Нацрт измена закона предвиђа и укидање плаћања конверзије за грађевинско земљиште, потврђено је Танјугу у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Предвиђено је и оснивање Агенције за просторно планирање и урбанизам, која ће од министарства преузети део надлежности, као и увођење главног државног урбанисте.

Накнаду за претварање права коришћења у право својине ће плаћати спортска друштва, стамбене и земљорадничке задруге, као и они на које се примењује Анекс Г о сукцесиј, пише Политика.

Осим што се укида Закон о конверзији уз накнаду, како је наведено, одређеној категорији лица, међу којима су најзаступљенији власници приватизованих предузећа, што је прилично кочило градњу, убудуће ће сви који хоће нешто да граде, много брже долазити до грађевинских дозвола.

Изменама овог акта, биће унапређен електронски систем за издавање грађевинских дозвола (ЦЕОП), увођењем нових функционалности и побољшањем постојећих, посебно кроз увођење е-простора, којим поступак за израду и имену планске документације постаје ефикаснији и бржи.

Електронски систем издавања грађевинских дозвола који се примењује осам година, како је наведено, дао је добре резултате, о чему сведоче бројке које показују да је 2021. издато 30.177 грађевинских дозвола, а 2015. три пута мање, односно 10.438, али су била потребна додатна унапређења овог система како би овај поступак био још ефикаснији.

Нацртом је предвиђено и увођење главног државног урбанисте, како би се увео ред у области просторног и урбанистичког планирања на територији Србије.

Нови закон допринеће већој заштити заштићених природних и културних подручја, тако што ће убудуће Влада Србије доносити план подручја посебне намене за те целине због значаја простора и уочених неправилности у доношењу урбанистичких планова које су до сада радиле локалне самоуправе, што је на неким подручјима довело до значајне девастације простора.

Локаним самоуправама се прописује обавеза доношења планских докумената на најмање 70 одсто грађевинског подручја чиме су омогућава законита изградња и превентивно делује на појаву бесправне градње.

Новина је да ће информације о локацији издавати јавни бележници јер се на њих преноси део овлашћења с државног органа, што би требало да учини ефикаснијим процес прибављања потребних аката о изградњи.

Ради бржег и ефикаснијег прибављања услова ималаца јавних овлашћења, прописано је да их изван обједињене процедуре може прибавити инвеститор, уз захтев за издавање локацијских услова приложи у форми електронског документа.

Међу новинама је и то да ће бити укинут лекс специјалис за линијске инфраструктурне објекте.

Приликом овере купопродајног уговора непокретности и закључења уговора о закупу обавезно се доставља и сертификат о енергетским својствима зграде (енергетски пасош), чиме се додатно унапређује енергетска ефикасност у зградарству.

То је усаглашавање с Директивом о енергетским перформансама зграда ЕУ.

Влада поред дугорочне стратегије за подстицање улагања у обнову Националног фонда зграда доноси и Националну методологију прорачуна енергетских карактеристика зграда, а новина се односи на зграде које буду изгрђене после ступања на снагу закона.

Дакле, све нове зграде морају имати сертификат о енергетским својствима.

За зграде јавне намене, Република, Покрајине, предузећа локалне самоуправе и установе имају рок од три године да прибаве зелени сертификат.

За зграде које су грађене раније правна лица имају рок од пет година да ураде елаборате за добијање енергетског пасоша.

За старе стамбене зграде овај рок је 10 година, с тим што ће за ове зграде елаборате радити локалне самоуправе о свом трошку без права да то наплате станарима зграда.

Важна новина јесте, пише Политика, да сви власници објеката морају бити прикључени на постојећу инфраструктуру, нарочито на инфраструктуру водовода, канализације, гасовода, даљинског грејања, али власник објекта нема обавезу да плати прикључење.

Циљ је да се сви корисници у општинама и градовима прикључе на инфраструктуру, чиме ће се значајно смањити индивидуална ложишта, односно уштеди енергија, а да корисник нема никакве финансијске издатке.

Инвеститори који по завршетку објекта прибаве сертификат зелене градње имају право на умањење обрачунатог доприноса за уређење грађевинског земљишта у висини од 10 одсто.

Инвеститори морају да доставе и полису осигурања од штете према трећим лицима која може настати извођењем радова.

Уз захтев за издавање употребне дозволе мора се доставити и доказ о кретању, односно складиштењу грађевинског отпада, што је услов за издавање овог документа.

Нацрт закона прописује локалним самоуправама обавезу да у року од шест месеци доставе податке о браунфилд локацијама на својој територији, као и да сачине регистар таквих локација.

Нацртом закона прописана је ситуација којом републички инспектор може преузети надлежности од инспекцијских органа локалне самоуправе у циљу ефикаснијег рада и спречавања бесправне градње.

Проширена су овлашћења урбанистичких инспектора, а прописано је да поред извођача радова и инвеститора одговара и власник парцеле на којој се гради објекат без грађевинске дозволе.

Прецизирано је да накнадно прибављена грађевинска дозвола не ослобађа одговорности одговорна лица за учињено кривично дело, привредни преступ и прекршај.

Додатно су проширена овлашћења грађевинског инспектора који подноси кривичну пријаву против одговорних лица и иницира поступак одузимања лиценце главног извођача радова за кога се утврди да гради без грађевинске дозволе и пријаве радова.

Извор: Танјуг
Povezane vesti

Портал Паланка данас је први регистровани веб портал ове врсте у нашем граду. Настао је почетком 2014 године као потреба за праћењем вести на један нов и савремен начин….

Последнје вести

@2022 – Сва права задржана – Паланка данас. Дизајн и израда сајта:  Konncept